Zoom-Ventilen torsdag den 4 juni

Vi inbjuder till ZOOM-Ventilen torsdag den 4 juni kl 14.00 – ca 15.00.

Vi använder videomötesprogrnmmet Zoom, som styrelsen och handledarna redan använt några gånger och som vi också använde vid vårt styrelsemöte den 14 juni,

Mötet är i första hand till för att vi alla skall kunna bekanta oss med videomöten och lära oss att kunna använda Zoom, som f n är det mest spridda programmet och som används både för små styrelsemöten, webbföreläsningar, årsmöten och i många andra sammanhang.

Ventilen-programmet blir följande:

  • Hur kan jag ha videokontakt med familj och goda vänner nu under Corona-pandemin och även när den är över? Vilka alternativ finns det och hur kommer jag igång?
  • Vad gör SeniorNet Tyresö för medlemmarna under Corona-perioden?
  • Förmåner som vi har tillgång till genom SeniorNet Sweden.
  • Resultat från den enkät vi gjort bland våra medlemmar och vad man vill att vi skall prioritera i vår verksamhet.

Du kan delta i ett videomöte via Zoom med en dator (både Windows- och Macdatorer fungera bra) eller en surfplatta eller en smart telefon (både IOS och Android är OK). Utrustningen måste ha en inbyggd kamera samt mikrofon och högtalare.

Dagen innan Ventilen-mötet, onsdag den 3 juni, kan du klockan 17.00 logga in till en Zoomövning”, där du kan få lära dig mer om Zoom och även få hjälp med ev inloggningsproblem.

Anmäl att du vill delta  i mötena, Ventilenmöte till seniornet.tyreso@gmail.se senast den 2 juni.

Länken till mötena kommer att skickas ut på eftermiddagen den 3 juni.

Välkomna!

Carl-Olof Strand
ordf i SeniorNet Tyresö.