Videomöten med Zoom

Här hittar du en beskrivning av Zoom som verktyg för videomöten och några minnespunkter att ha med när man ansluter till ett Zoom-möte:

 • Ett videomöte hålls via nätet. Du deltar med bild och ljud (fast du kan stänga av bilden om du inte vill synas för de andra mötesdeltagarna).
 • Det finns en mängd olika ”IT-verktyg” för att ordna kontakt med bild och ljud över nätet. Du har kanske redan testat att använda t ex Facetime, Messenger eller Skype för att ha videosamtal med familjemedlemmar eller goda vänner.
 • Zoom är verktyg som har fler inbyggda funktioner än t ex Facetime. Med den betalda licens vi har skaffat kan man vara upp till 100 deltagare i ett videomöte. Under mötet kan i första hand mötesledaren (värden) men även alla deltagare även visa dokument från sin dataskärm, som stöd någon punkt i mötet. Zoom finns också i en gratisversion. Då kan man bara köra möten som räcker i max 40 minuter.
 • Zoom kan användas på såväl datorer, surfplattor som mobiltelefoner. Ju större skärm, desto bättre blir upplevelsen. Zoom finns för såväl Windows som IOS och Android.
 • Ljudet hanteras via datorns/plattans/mobilens högtalare resp utrustningens inbyggda mikrofon. Man kan förstås även använda ett headset för att hantera ljudet. Mobilens ljudsladd kan t ex vara användbar även för datorn. Om man använder en dator kan man behöva justera datorns ljudnivåer in och ut. Om man använder surfplatta eller telefon brukar ljudet inte vara något problem att hantera.
 • Bilden av dig skapas via datorns inbyggda kamera eller vi mobilens eller surfplattans kamera. Använd helst ”landskapsvy”, inte porträttvy om du använder platta eller mobil.
 • Man behöver som deltagare i ett Zoommöte inte ha Zoom installerat på sin dator. Men det är inget som hindrar att ni laddar ner programmet i dess gratisversion.  Instruktioner för nerladdning till datorer på https://zoom.us.
 • Om du använder platta eller mobil behöver du som mottagare använda en app som heter Zoom Cloud Meetings på Apples Appstore resp Google Play. Gränssnittet, dvs programmets utseende på skärmen kan se lite olika ut beroende på vilken utrustning och vilket operativsystem man använder. Men funktionerna är i princip desamma.
 • Under mötet kan man tillfälligt stänga av sin ”utgående” bild och sitt ”utgående” ljud. Man kanske inte vill synas i bild ett tag eller man vill inte att man skall höras medan t ex en föredragning pågår.
 • Man kan påkalla mötesledningens uppmärksamhet genom att klicka på en symbol för ”Raise hand”, dvs räcka upp handen för att få ordet. Man kan också instämma i vad någon säger genom ett klicka på en symbol för ”Klappar händerna”.
 • I programmet finns också en s k chatt. Här kan man skriva kommentarer till det som sägs muntligt under videomöten. Det man skriver kan göras tillgängligt för alla som deltar i mötet eller bara riktas till någon enskild mötesdeltagare.
 • Innan mötet skickar mötesledaren ut ett inbjudningsmelj. Där finns en länk som leder till mötet. Inbjudningsmejlet innehåller också ett mötes-id och ett lösenord. Mötesledaren kan bestämma om lösenordet skall användas eller ej. Det går alltså att släppa in deltagare i mötet utan att använda lösenord.
 • Testa gärna i förväg att du har en fungerande kamera och fungerande ljud (både mikrofon och högtalare) på den enhet som du väljer att använda som deltagare i mötet. En stor skärm är förstås en fördel, särskilt om det är många deltagare i mötet. Men det är ibland lättare att hantera ljudet om man använder en surfplatta eller en smart mobil. Fungerande ljud på din utrustning är i alla fall en nödvändighet om du skall kunna delta. Däremot går det att delta utan finnas med på bild, men upplevelsen av mötet blir då inte riktigt densamma som för de deltagare som finns med på bild.