Veckoträffar med datorhjälp

Välkommen till våra veckoträffar med allmän datorhjälp

VECKOTRÄFFARNA ÄR T V INSTÄLLDA PÅ GRUND AV RISKEN FÖR SPRIDNING AV CORONAVIRUSET.

Veckoträffarna är öppna för medlemmar. Du har möjlighet att delta tre gånger innan du betalar din medlemsavgift.

Vid träffarna erbjuder vi dels allmän datorhjälp, dels – i gymnasiets och C3L:s lokaler – kurser och cirklar i mer specifika IT-relaterade ämnen.

Veckoträffarna äger rum måndagar kl 14-16 i Trollbäckens bibliotek och onsdagar kl 15.30-18.00  i Tyresö gymnasiums och i C3L:s lokaler. På onsdagarna samlas de som vill en halvtimme innan för gemensamt fika i gymnasiets cafeteria.

Vid vissa veckoträffar förstärker vi stödet med handledare som kan mycket om smarta telefoner. Vissa gånger handlar det om Android-telefoner, andra gånger om Iphone medoperativsystemet IOS.

Karta som visar var Tyresö Gymnasium är beläget

Karta som visar var Trollbäckens bibliotek är beläget