Vårt digitala höstprogram 2020

Nu satsar vi digitalt!

På grund av Coronapandemin räknar vi tills vidare med att vi inte heller under hösten kan arrangera fysiska SeniorNet-träffar i Tyresö. Vi gör därför ett försök att överföra vår ”vanliga” verksamhet till digitala lösningar. Så här tänker vi oss att det kan komma att gå till.


Allmän datorhjälp:

Zoom-träffar 

Våra medlemmar inbjuds till en Zoomträff varje måndag kl 14.00 med start den 7 september. Du kan delta i de här träffarna genom att klicka på den här länken: https://us02web.zoom.us/j/8104062963

De medlemmar som ansluter kan dels, som vi brukar, utbyta erfarenheter med varandra och dels få hjälp av våra handledare. Var och en av våra handledare kan under mötestiden hjälpa en eller flera deltagare via Zooms gruppindelningsfunktion.

Handledaren kan också under träffen komma överens med en medlem om att ge medlemmen personlig hjälp vid en annan tidpunkt. Hjälpen kan då ges via telefon och/eller genom att använda Team Viewer, Messenger, Skype, Facetime eller handledarnas egna Zoominstallationer (med 40-minutersbegränsning).

Datorhjälp via telefon

Därutöver kan medlemmar även vid andra tidpunkter beställa support via mejl eller via telefon från olika handledare. De handledare som ställer upp för individuell telefonsupport utanför den veckovisa träffen anges med namn, telefonnummer och mejladress i medlemsmejl, via vår webbplats och via Facebooksidan. Denna supportmöjlighet kommer att finnas tillgänglig fr o m 7 september. Följande tider gäller:

Datorhjälpen via telefon startar igen den 7 september. Här är namn och telefon till de handledare du kan kontakta för telefonsupport.

Birgitta Eldblom: måndagar kl 10.00 – 20.00 samt söndagar kl 15.00 – 20.00. Tel: 073 6511838

Carl-Olof Strand: onsdagar kl 09.00 – 11.00. Tel: 070 3431946

Kjell Jansson: alla dagar kl 10.00 – 21.00. Tel: 076 3079692

Lars-Anders Westlin: alla dagar kl 11.00 – 18.00. Tel: 070 5128252

Olle Olsson: Måndag – onsdag kl 12.00 – 17.00. Kan gå bra andra tider också. Tel: 070 5770308

Sidsel Nybö: onsdagar kl 15.30 – 17.30. Tel: 076 2778812

Handledare för släktforskning: 

Lars Jerndahl. Alla dagar. Tel: 073 2560496


Kurser:

Vi gör under hösten försök med korta kurser via Zoom och programmets skärmdelningsfunktion. Kurserna hålls på de vanliga kursdagarna, onsdag eller torsdag kl 15.30. Kursdeltagarna behöver först lära sig hur man använder Zoom inklusive att dela sin dataskärm, mobilskärm eller surfplatteskärm via Zoom.

Hittills planerade kurser:

  • Onsdagarna 23/9 och 30/9
    Att själv arrangera videomötesträffar med Zoom eller andra videoverktyg.

Vi lär oss hur vi var och en själv kan vara värdar för videomöten – med andra SeniorNet-medlemmar, med familjen eller med goda vänner.
Kursledare: Carl-Olof Strand
Anmälan till carlolofstrand@gmail.com

  • Onsdagarna 14/10, 21/10, 28/10 och 4/11
    Bättra på dina bilder med mobiltelefon eller surfplatta.

Vi lär oss att bearbeta våra bilder via programmet Snapseed.
Kursledare: Carl-Olof Strand
Anmälan till carlolofstrand@gmail.com


Café Ventilen via Zoom:

Vi genomför under hösten 2020 månadsvisa Ventilen-träffar via Zoom. Tidpunkt: kl 14.00-16.00 den första första torsdagen i sept, okt, nov och dec. Någon föreläser om ett ämne. Vi ordnar själva fika framför datorn, mobilen eller surfplattan.

Torsdagen 3 september kl 14-16.
Att vara med digitalt på SeniorNets träffar
Träffen är tänkt att vara en startpunkt för höstens digitala verksamhet. Vi berättar om våra aktiviteter, vi informerar om hur man laddar ner och använder Zoom och Team Viewer mm.
Ansvarig: Carl-Olof Strand
Medverkan av andra handledare

Torsdagen den 1 oktober kl 14-16:
Böcker, tidningar, poddar och musik via nätet.
Vi berättar om alla trevliga saker man kan använda nätet till, t ex att läsa eller lyssna på digitala böcker, läsa tidningar digitalt, lyssna på POD-radio och lyssna på musik.
Ansvariga: Eva Blommegård, Sidsel Nybö, Carl-Olof Strand m fl.

Torsdagen den 5 november 2020 kl 14-16:
”Döstäda” på nätet

Vårt liv blir alltmer digitalt. Vardagens kontakter sköts i mobil och på mail. Vi är aktiva på FB och andra sociala medier.

Det mest värdefulla (såsom dokument, foton och filmer på barnen) finns lagrat i dator och i molnen, i olika USB-minnen och externa hårddiskar. Snyggt ordnat eller rätt osystematiskt?

Vem kan ta hand om detta, när jag inte är med längre? Alla mina sparade SMS och mail, vad finns i dem? Vad är värt att spara, för mig eller andra? Hur avslutar man ett konto? Var finns de nödvändiga lösenorden? Vad är en framtidsfullmakt? Behövs ett digitalt testamente?

Vad kan jag göra redan idag?
Många frågor väcks och en del svar får ni när Dorothy Béen från SeniorNet Södermalm delar med sig av sina tankar och sin kunskap om detta svåra temat.  

Torsdag 3 december 2020 kl 14-16
Zooma in vårt härliga julpotpurri  

Tips och idéer på nätet inför julen! Ja, det blir båda julkort, presenter, god mat och musik!


Handledarträffar:

Vi har två handledarträffar via Zoom.

Torsdag den 24 september kl 15.30
En träff där vi som handledare lär oss att använda Zoom, TeamViewer och andra verktyg.

Torsdag den 22 oktober kl 15.30
Här tar vi upp Handledarguiden. Vi inviterar alla handledare och andra intresserade via medlemsbrev och/eller personlig kontakt. Vid träffen pratar vi också allmänt om hur det är att vara handledare och nämner de planer som Birgitta, Kerstin och Anne har tagit fram som stöd för nya handledare.


Släktforskning:

Programmet för hösten ännu ej planerat.