Våravslutning 2017

Torsdag den 8 juni samlades SeniorNet Tyresös styrelse och andra funktionärer till den traditionella våravslutningen/sommarfesten. Ett femtontal personer åt först en lunch i ordförandens, Carl-Olof Strands, uterum på Slåttervägen. Vi hade sedan en timmes möte – då vi bl a fick information om resultaten från den klubbenkät som SeniorNet Sweden genomförde under hösten 2016 och som rapporterades vid riksorganisationens årsmöte i april i år. Vi utvärderade också den vårtermin som just avslutats och drog upp riktlinjerna för klubbens olika aktiviteter under den kommande höstterminen. Så blev det kaffe med en god kladdkaka, bakad av Sidsel. Som avslutning levererade ordföranden även detta år några sångnummer till gitarr ur Piteågruppen Euskefeurats repertoar.

.Ordförande Strand och hans hustru, som dessutom ställde sitt uterum till förfogande även för årets våravslutning