Styrelsen

SeniorNets Tyresös styrelse består av 7 ledamöter och 2 suppleanter. Styrelsen väljs på årsmötet, som hålls i mars månad varje år. Ordförande väljs direkt av årsstämman för ett år i taget. Övriga ordinarie ledamöter väljs för en mandatperiod av 2 år. Suppleanter väljs för ett år i taget.

Styrelsen har fr o m årsmötet 2021 följande ledamöter:


Eva Blommegård
– ordinarie ledamot, vice ordförande
Vald till 2022
evabeata@telia.co
072-219 5204


Carl-Olof Strand – vice ordförande och webbansvarig
Vald till 2023
carlolofstrand@gmail.com
070-343 1946

140917 L-A Westlin
Lars-Anders Westlin – ordinarie ledamot, sekreterare
Vald till 2022
lars.anders.westlin@gmail.com
070-512 8252

Sidsel Nybö

Sidsel Nybö – kassör
Vald till 2023
Sidsel.nyboe@gmail.com
076-277 88 12

BengtW

Bengt Wolff – ordinarie ledamot, klubbadministratör
Vald till 2022
wolffbengt@gmail.com
076-778 12 05

Olle Olsson – ordinarie ledamot
Vald till 2023
ololtyr@gmail.com
070-577 03 08

 

 

 

 

 

Lena  Hjelmerus – ordinarie ledamot
Fyllnadsvald till 2022
lena.hjelmerus@telia.com
070-484 8985

Gunnel Agrell Lundgren – suppleant, ansvarig för program för Tyresöradion samt medlemsbrev
Vald till 2022
gunnel.agrell@gmail.com
070-768 5335