Styrelsen

SeniorNets Tyresös styrelse består av 7 ledamöter och 2 suppleanter. Styrelsen väljs på årsmötet, som hålls senast i mars månad varje år. Ordförande väljs direkt av årsstämman för ett år i taget. Övriga ordinarie ledamöter väljs för en mandatperiod av 2 år. Suppleanter väljs för ett år i taget.

Styrelsen har fr o m årsmötet 2023 följande ledamöter:Carl-Olof Strand – ordförande och webbansvarig
Vald till 2024
carlolofstrand@gmail.com
070-343 1946Eva Blommegård
– vice ordförande
Vald till 2024
evabeata@telia.com
072-219 5204


Ann-Britt Laerum (sekreterare)
Vald till 2025
ablaerum@hotmail.com
070-5895757


Sidsel Nybö – ordinarie ledamot, kassör
Vald till 2025
Sidsel.nyboe@gmail.com
076-277 88 12


Christer Gilén
Vald till 2024
christer.gilen@bredband.net
070-2672295


Ninni Berndtson – ordinarie ledamot, marknadsföring mm
Vald till 2024
ninni.berndtson@icloud.com
070-450 65 50


Tomas Lilja – ordinarie ledamot, medlemsadministratör
Vald till 2024
tomas.lilja@telia.com
073-9201701


Gunnel Agrell Lundgren – suppleant, ansvarig för program för Tyresöradion samt medlemsbrev
Vald till 2024
gunnel.agrell@gmail.com
070-768 5335


Kerstin Gradin – suppleant
Vald till 2024
kerstin_gradin@hotmail.com
070-338 86 20