Styrelsen

SeniorNets Tyresös styrelse består av 7 ledamöter och 2 suppleanter. Styrelsen väljs på årsmötet, som hålls i mars månad varje år. Ordförande väljs direkt av årsstämman för ett år i taget. Övriga ordinarie ledamöter väljs för en mandatperiod av 2 år. Suppleanter väljs för ett år i taget.

Styrelsen har fr o m årsmötet 2019 följande ledamöter:


Carl-Olof Strand – ordförande och webbansvarig
Vald till 2020
carlolofstrand@gmail.com
070-343 1946


Eva Blommegård
– ordinarie ledamot, vice ordförande
Vald till 2021
evabeata@telia.com
072-219 5204

140917 L-A Westlin
Lars-Anders Westlin – ordinarie ledamot, sekreterare, webbsidan
Vald till 2020
Lars-Anders.westlin@telia.com
lars_anders_westlin@yahoo.se
070-512 8252

Birgitta
Birgitta Lindholm – ordinarie ledamot, kassör
Vald till 2021
bi.lindholm@telia.com
073-835 1665

Birgitta Eldblom – ord ledamot.
Vald till 2020
gittangasfot@gmail.com
0414-50019

Sidsel Nybö

Sidsel Nybö – ordinarie ledamot
Vald till 2021
Sidsel.nyboe@gmail.com
076-277 8812

BengtW

Bengt Wolff – ordinarie ledamot, klubbadministratör
Vald till 2020
wolffbengt@gmail.com
076-778 1205

Gunnel
Gunnel Agrell Lundgren – suppleant, ansvarig för program för Tyresöradion samt medlemsbrev
Vald till 2020
gunnel.agrell@gmail.com
070-768 5335

Lars-Jerndahl
Lars Jerndahl – suppleant, ansvarig för broschyrer mm
Vald till 2020
lars.jerndahl@gmail.com
073-256 0496