Styrelsen

SeniorNets Tyresös styrelse består av 7 ledamöter och 2 suppleanter. Styrelsen väljs på årsmötet, som hålls i mars månad varje år. Ordförande väljs direkt av årsstämman för ett år i taget. Övriga ordinarie ledamöter väljs för en mandatperiod av 2 år. Suppleanter väljs för ett år i taget.

Styrelsen har fr o m årsmötet 2020 följande ledamöter:


Carl-Olof Strand – ordförande och webbansvarig
Vald till 2021
carlolofstrand@gmail.com
070-343 1946

 


Eva Blommegård
– ordinarie ledamot, vice ordförande
Vald till 2021
evabeata@telia.com
072-219 5204

 

140917 L-A Westlin
Lars-Anders Westlin – ordinarie ledamot, sekreterare
Vald till 2022
lars.anders.westlin@gmail.com
070-512 8252

 

Birgitta Eldblom – ord ledamot.
Vald till 2022
gittangasfot@gmail.com
073-651 18 38
0414-500 19

 

Sidsel Nybö

Sidsel Nybö – kassör
Vald till 2021
Sidsel.nyboe@gmail.com
076-277 88 12

 

BengtW

Bengt Wolff – ordinarie ledamot, klubbadministratör
Vald till 2022
wolffbengt@gmail.com
076-778 12 05

 

Olle Olsson – ordinarie ledamot
Vald till 2021
ololtyr@gmail.com
070-577 03 08

 

Gunnel Agrell Lundgren – suppleant, ansvarig för program för Tyresöradion samt medlemsbrev
Vald till 2021
gunnel.agrell@gmail.com
070-768 5335

 

Lars-Jerndahl
Lars Jerndahl – suppleant, ansvarig för broschyrer mm
Vald till 2021
lars.jerndahl@gmail.com
073-256 0496