Styrelsen

SeniorNets Tyresös styrelse består av 7 ledamöter och 2 suppleanter. Styrelsen väljs på årsmötet, som hålls i mars månad varje år. Ordförande väljs direkt av årsstämman för ett år i taget. Övriga ordinarie ledamöter väljs för en mandatperiod av 2 år. Suppleanter väljs för ett år i taget.

Styrelsen har fr o m årsmötet 2017 följande ledamöter:

COStrand
Carl-Olof Strand – ordförande och webbansvarig
Vald till 2018
carlolofstrand@gmail.com
070-3431946


Eva Blommegård
– ordinarie ledamot, vice ordförande
Vald till 2019
evabeata@telia.com
072-2195204

140917 L-A Westlin
Lars-Anders Westlin – ordinarie ledamot, sekreterare, webbsidan
Vald till 2018
Lars-Anders.westlin@telia.com
lars_anders_westlin@yahoo.se
070-5128252

Birgitta
Birgitta Lindholm – ordinarie ledamot, kassör
Vald till 2019
bi.lindholm@telia.com
073-8351665

J-O Eriksson
Jan-Olof Eriksson
– ord ledamot, släktforskning, webbsidan
Vald till 2018
janolof.eriksson47@gmail.com
070-5772349

Sidsel Nybö

Sidsel Nybö – ordinarie ledamot
Vald till 2019
Sidsel.nyboe@gmail.com
076-2778812

BengtW

Bengt Wolff – ordinarie ledamot, klubbadministratör
Vald till 2018
wolffbengt@gmail.com
076-7781205

Gunnel
Gunnel Agrell Lundgren – suppleant, ansvarig för program för Tyresöradion samt medlemsbrev
Vald till 2018
gunnel.agrell@gmail.com
070-7685335

Lars-Jerndahl
Lars Jerndahl – ord ledamot, ansvarig för broschyrer mm
Vald till 2018
lars.jerndahl@glocalnet.net
073-2560496