Nyhetsarkiv – gamla nyheter

Här hittar Du äldre nyheter från SeniorNet Tyresö


Café Ventilen  i december 2021 –  med besök från Tyresö Bibliotek och information om Windows 11

Café Ventilen den 2 december genomfördes som s k hybridmöte. Ett 20-tal personer deltog i vår hyrda lokal i Kvarnhjulet och 13 personer var med via Zoom. Josefin Broström från biblioteket i Tyresö introducerade oss i bibliotekets digitala utbud av e-böcker, ljudböcker och tidningar via nätet. Vi fick även lära oss att låna strömmande filmer via bibliotekets avtal med ”Cineasterna”.
Vi fick också genom Lars-Anders Westlin en liten hint om nya Windows 11. Vi drog tillsammans slutsatsen att vi inte behöver ha bråttom med att installera denna Windowsversion och att den dag vi vill göra det kommer vi kanske inte att kunna använda vår nuvarande dator om den är några år gammal.
2021-12-05

Café Ventilen i november hölls i Kvarnhjulet

Den 4 nov höll Tony Thorén ett uppskattat föredrag för oss årsrika (ordet som Barbro Westerholm har introducerat – Tack Barbro). Tony Thorén är ordförande i Äldre och omsorgsnämnden. Han berättade bl.a. om Tyresö kommuns hantering av Coronaepedemin, vad som är aktuellt i kommunen och som berör oss samt vad God och nära vård  innebär.

Ca 30 personer träffades och drack en kopp kaffe i anslutning till träffen. Ytterligare 15 personer deltog digitalt via Zoom.

Här kan du se bilderna som Tony visade  Senior Net Tyresö 2021-11-04

2021-11-07


Café Ventilen startade igen den 7/10

Nu kan vi träffas igen IRL (In Real Life) som det heter. Torsdag den 7/10 ägde höstens första Café Ventilen rum, i Kvanhjulets café. Vi sände också Ventilen digitalt via Zoom. Vi blev totalt 20 besökare, vara ca 2/3 i cafélokalen och 1/3 via Zoom.

Shyi Klint, Tyresös MAS (Medicinskt ansvarig sköterska) informerade via Zoom om hanteringen av Coronapandemin i vår kommun och berättade också  om ”God och nära vård”.  Under Sidsel Nybös ledning gjorde vi sedan en återblick på SeniorNets och särskilt SeniorNet Tyresös verksamhet under pandemin. Här kan du ta del av Sidsels presentation.

2021-10-08


Emma Frans i SeniorNet Swedens regi

Fredag den 1/10 kl 10.00-11.30 arrangerade SeniorNet Sweden en Zoom-föreläsning med Emma Frans är forskare, författare, krönikör och föreläsare. Hon  lärde oss mer om källkritik med koppling till den pandemi som rått de senaste åren. Föreläsningen var öppen för SeniorNetmedlemmar i hela landet. Mer information och länk att ansluta till föreläsningen hittar du här.

2021-09-17


Vad vet Du om framtidsfullmakter?

Genom att skriva en framtidsfullmakt kan man själv se till att någon man har förtroende för tar hand om bl a ens ekonomiska relationer om man blir så sjuk att man inte kan sköta det själv. Vi har haft uppe ämnet i SeniorNet Tyresös måndagsträffar och det är även aktuellt i SeniorNets riksorganisation. Lena Hjelmerus (programledare), Eva Blommegård, Gösta Sjögren (via telefon) och Carl-Olof Strand, alla medlemmar i vår SeniorNet-förening i Tyresö har gjort ett radioprogram om framtidsfullmakter för Tyresöradion, 91,4 mHz. Du kan också lyssna på programmet via denna länk: https://www.tyresoradion.se/3494

2021-06-01


DigiCareTillsammans och SeniorNet i samarbete

Sedan en tid tillbaka samarbetar SeniorNet Sweden med företaget DigiCare. I appen DigiCareTillsammans kan man anmäla sig till olika videomötesträffar (oftast via Zoom eller Jitsi). Här lägger SeniorNet ut träffar, bl a en träff som heter ”Digitalare tillsammans” och en som heter ”SeniorNets fotoklubb”. Nu finns en widget där alla träffar som finns tillgängliga är med och inte bara SeniorNets. Vi har här experimenterat och lagt in denna widget på vår hemsida. Scrolla bland träffarna så hittar du intressanta sådana att delta i.

https://meetups.digicareapp.com/meetup-list?p=eyJzcG9uc29ySWQiOm51bGwsCiJncm91cElkIjpudWxsLAoiZ3JvdXBUeXBlIjpudWxsLAogImxheW91dCI6ICJsaXN0Igp9

2021-05-28


Ny ordförande i SeniorNet Sweden

Torsdag den 27 maj hade SeniorNet Sweden – dvs vår riksorganisation – sitt årsmöte för 2021. Utöver sedvanliga ärenden som bokslut, budget och personval till styrelsen ägnades flera timmar åt att gå igenom ett förslag till nya stadgar för organisationen, ett förslag som till sist antogs efter vissa korrigeringar. Till ny ordförande för SeniorNet Sweden valdes vår tidigare ordförande i Tyresö, Carl-Olof Strand. Calle har suttit tre år i styrelsen, två år som sekreterare och under det senaste året som styrelsens vice ordförande.

2021-05-28


Nu vet vi mer om det digitala uppslagsverket Wikipedia

Maj månads Ventilenträff via Zoom hölls den 6 maj. Vi hade digitalt besök av Sten Sundin från Falun. Han gav oss intressanta kunskaper om Wikipedia, det digitala uppslagsverk som uppdateras av användarna själva och som numera är det i särklass mest använda uppslagsverket i Sverige och i stora delar av världen. Läs mer här.

2021-05-10


Behöver Du verkligen ett extra virusskydd för Windows 10?

Windows 10 har ett inbyggt virusskydd som heter Defender. Det har på senare tid blivit så bra att det oftast räcker med Defender som redan finns med i grundinstallationen för Windows 10. Du kan läsa mer på TIPS-sidan. Gå till fliken TIPS eller klicka på denna länk: https://tyreso.seniornet.se/datatips

2021-04-30


Källkritikpris till SeniorNet Sweden

SeniorNet Sweden tilldelades i mitten av mars hederspriset ”Det gyllene förstoringsglaset” av Internetstiftelsen och Källkritikbyrån. Priset tillfaller personer eller föreningar som gjort viktiga insatser för att stärka internetanvändarnas förmåga till källkritik, dvs förmåga att göra vad som är sant och inte av det som publiceras på nätet, bl a i sociala medier.
Läs här om priset. I artikeln intervjuas bl a SeniorNets vice ordförande, f d ordförande i vår förening SeniorNet Tyresö.
2021-04-21

Vår nya ordförande i SeniorNet Tyresö

Vid årsmötet den 25 mars valdes Eva Blommegård till ny ordförande i SeniorNet Tyresö. I ett aktuellt program på Tyresöradion intervjuas hon av Gunnel Agrell-Lundgren om vad hon gjort tidigare i livet, hur hon kom att engagera sig i SeniorNet och hur hon som ordförande vill leda och utveckla vår verksamhet. Du kan lyssna på programmet på 91,4 mHz på din radio. Du kan också ta del av programmet via nätet. Då använder du följande länk:
https://www.tyresoradion.se/3438

2021-04-20


Kjell & Co medverkade i vårt Zoom-Ventilen 

Torsdag den 8 april hade vi besök av Lucas Ingvarsson från Kjell & Co i Tyresö. Han gav oss intressant information om aktuella prylar till nytt för oss digitala seniorer.

2021-04-16


Tack!

Efter 5 år som ordförande i SeniorNet Tyresö lämnar jag nu över ”stafettpinnen” till Eva Blommegård. Jag blir kvar i styrelsen och tog vid det konstituerande styrelsemötet på mig att vara vice ordförande i vår IT-klubb. Eva och jag byter helt enkelt roller. En ordförande skall inte åldras på sin post. De unga skall – även om det inte i det här fallet rör sig om jättestor åldersskillnad – släppas in och ges tillfälle att ta ansvar.

Samtidigt som årsmötet avslutades dök ett blombud upp med en tackbukett från klubben. Eftersom årsmötet var digitalt fick deltagarna inte möjlighet att se buketten med vårtulpaner. Därför lägger jag ut den här på webbplatsen. Ett stort tack till alla medlemmar för buketten och för ert stöd och er uppmuntran under mina ordförandeår. / Calle

2021-03-26


Årsmötet 2021

För andra året i rad hölls den 25 mars SeniorNet Tyresös årsstämma digitalt via Zoom. 22 medlemmar deltog i årsmötet. Lars Andersson valdes till mötesordförande och avverkade sedan dagordningens punkter i lagom rask takt. Klubbens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse presenterades, revisorerna avgav sin berättelse och stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. Stämman godkände också den verksamhetsplan och den budget för 2021 som lades fram av styrelsen.

Eva Blommegård valdes till ny ordförande i SeniorNet Tyresös styrelse. Sidsel Nybö och Olle Olsson omvaldes på 2 år och Lena Hjelmérus nyvaldes på 1 år. Carl-Olof Strand nyvaldes på 2 år som ordinarie ledamot (efter fem år som ordförande). Gunnel Agrell-Lundgren fortsätter 1 år till som suppleant i styrelsen.

Carl-Olof avtackade avgående ledamöterna Birgitta Eldblom och Lars Jerndahl för deras fleråriga engagemang i styrelsen. Den nya ordföranden, Eva Blommegård, tackade Carl-Olof för åren som ordförande.

Här finns en länk till årsmötesdokumenten. Protokollet från årsstämman finns inom kort bland dokumenten.

2021-03-25


Vårt Jul-Ventilen 2020 i backspegeln

Torsdag den 3 december 2020 höll vi vårt Jul-Ventilen via Zoom. Som mest var vi 39 deltagare. Nytt deltagarrekord för våra Zoom-aktiviteter och lika många deltagare som vi normalt brukar ha på våra Ventilen-träffar i Kvarnhjulet. Men fikat och de personliga samtalen före och i mötespausen saknar vi nog alla. Dock hade vi i torsdags ett väl förberett och mångsidigt program. De som bidrog med olika inslag om Julen på nätet var bland andra Birgitta Eldblom, Sidsel Nybö, Gunnel Agrell Lundgren och Carl-Olof Strand. 

Här finns två dokumentationer från mötet som pdf-filer. Den ena filen är Sidsel Nybös allmänna presentation, den andra är Carl-Olof Strands presentation om ”Julmusik på nätet”. Klicka på länken nedan och hämta filerna från den delade Onedrive-mappen. Filerna är för stora för att delas direkt via den här webbsidan.

https://1drv.ms/u/s!Aj0Sow7ch_G-rvxANBT9lXtqcMi9bg?e=qyRZuC

2020-12-04


Om att ”döstäda” sin närvaro på Nätet

I början av november hade hade vi en Ventilenträff via Zoom. Dorothy Béen från SeniorNet Södermalm höll i den träffen. Nu har hon skickat ett antal filer i anslutning till det föredrag som hon höll för oss. Läs mer och hämta informationen här.

2020-11-29


Lyckad Zoom-kurs i bildredigering

Det blev nio deltagare som under fyra onsdagar lärde sig bildhantering i vår första digitala kurs. Vi använde Zoom, vilket i det här sammanhanget fungerade mycket bra. Deltagarna fick lära sig hur man direkt i sin mobil eller surfplatta enkelt kan göra förbättringar av dina foton. De program vi använde heter Snapseed och Prisma Photo Editor. De finns för både IOS och Android och kan hämtas från Apple Store eller Google Play Butik. Kursledare var Carl-Olof Strand.

2020-11-19


Vad händer med släktforskningen?

Ledarna för vår släktforskningscirkel, dvs den vi brukade ha innan Coronan slog till, har skrivit om hur vi hanterar släktforskningen nu under hösten. Läs här

2020-11-02


En av våra medlemmar intervjuas i tidningen ETC

Kristina Nilstadius är en av våra medlemmar i Tyresö. Hon har intervjuats av tidningen ETC om sitt förhållande till datorer och andra digitala hjälpmedel. Här kan du läsa artikeln.

2020-10-14


Gunilla Schultzén

Gunilla Schultzén avled tisdag den 29/9 2020.

Gunilla har varit medlem i vår klubbstyrelse. Men framförallt var hon under flera år en mycket uppskattad föreläsare och kursledare i vår verksamhet. Hon höll oss i sina Ventilen-föreläsningar informerade om vad som händer i IT-utvecklingens framkant. Hon hjälpte också många medlemmar att bli bekväma med sina smarta telefoner, använda bank-id och mycket annat. Vi känner stor tacksamhet för den tid vi fått ha Gunilla med i våra led.

Carl-Olof Strand

2020-10-05


Zoom-Ventilen torsdag den 3 september

Höstens första ”Zoom-Ventilen”- träff ägde rum torsdag den 3 september, Vi blev ett 20-tal deltagare. Ytterligare 4-5 personer försökte ansluta utan att riktigt lyckas, något som vi får hjälpa till med att fixa till nästa Ventilen-tillfälle.

Temat för träffen var ”Att vara med digitalt på SeniorNets träffar”. Vi berättade om hur vi lägger upp höstens digitala verksamhet. Vi informerade om hur man använder Zoom och andra videomötesverktyg. Vi informerade också om hur du kan få datorhjälp över nätet med hjälp av verktyget Team Viewer. Nästa Zoom-Ventilen blir den 1 oktober kl 14-16

2020-09-06

 


Café Ventilen via videomötesverktyget Zoom den 4 juni

Torsdag den 4 juni kl 14-16 prövade vi nånting nytt. Vi arrangerade ett Café Ventilen via videomötesverktyget Zoom. Ett tjugotal medlemmar anslöt till mötet. De flesta av dem var även med på ett ”övningsmöte” dagen innan. Fika ordnade var och en efter behov vid sin dator.

Carl-Olof Strand informerade om de olika IT-verktyg man kan använda för personliga videosamtal med familj och vänner resp för att arrangera större videomöten med många deltagare. Vi fick också information om vad SeniorNet i Tyresö försökt gör för att under coronapandemins nedstängdning ändå erbjuda viss service till medlemmarna. Birgitta Eldblom och Sidsel Nybö presenterade resultaten av den webbenkät, som genomförts under maj månad. Slutligen samtalade deltagarna om höstens verksamhet, där det finns två alternativ. Antingen öppnas samhället upp igen och vi kan återgå till vår vanliga verksamhet. Eller också behöver vi även under hösten bedriva vår verksamhet digitalt och då göra mer för våra medlemmar än vi åstadkommit under coronapandemins tidiga fas.

Här hittar du en powerpoint-presentation från vår första Zoom-Ventilen-träff.

Zoom-Ventilen 4 juni 2020 slutversion

2020-06-04


Detta visade enkäten

De senaste veckorna har alla medlemmar kunnat svara på en enkät om vad verksamheten inom SeniorNet Tyresö bör fokusera på mm. Resultaten av enkäten är nu klara. Ta del av resultaten här.

Ta del av en sammanfattning av resultaten här.

Detaljerade enkätsvar SeniorNet Tyresö maj 2020

2020-06-04


Meddela ev ändrad mejladress mm

Några av våra medlemmar har fått ett brev om att Comhem kommer att avveckla sin mejltjänst och att de därför behöver byta sin comhem-mejladress. Om du tillhör den gruppen kan du få hjälp med att byta adressen via vår telefonsupport (se kolumnen till höger på den här webbsidan). Du behöver också uppdatera din information i SeniorNets gemensamma medlemsregister. Detta gör du via din dator på  SeniorNet Swedens hemsida. Klicka på ”Medlem” i menyraden, logga in med ditt medlemsnummer, gå in på din profilsida och ändra dina uppgifter. Du kan också meddela din nya mejladress till seniornet.tyreso@gmail.com så kan vår medlemsadministratör göra ändring i medlemsregistret åt dig.

2020-05-28

Corona-reflektioner

SeniorNet Tyresös ordförande har gott om tid nu under Coronapandemin. Här kan du läsa hans aktuella reflektioner kring pandemin och vad den betytt och kommer att betyda för honom, för oss alla som individer och för SeniorNet.

2020-05-24


Årsmötet genomfördes 14 maj  2020 – som videomöte

Vårt årsmöte skulle ha ägt rum den 24 mars, men blev uppskjutet p g a Coronakrisen. Nu höll vi i stället årsmötet som ett ”digitalt” årsmöte torsdag den 14 maj. Vi använde videomötesverktyget Zoom. Drygt 20 av klubbens medlemmar deltog. Det är bara något mer 20 % av alla medlemmar men lika många som det brukat vara vid tidigare årsmöten.

Dagen innan hade vi ett övningsmöte via Zoom, där de som anmält att de ville delta i årsmötet kunde ansluta för att öva sig på använda Zoom på ett bra sätt.

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamheten under år 2019 och antog verksamhetsplan (med Coronatillägg) och budget för 2020. Olle Olsson valdes in i styrelsen i stället för Birgitta Lindholm som ställt sin styrelseplats till föfogande av hälsoskäl. Carl-Olof Strand omvaldes till ordförande, Eva Blommegård till vice ordförande, Lars-Anders Westlin till sekreterare och Sidsel Nybö till kassör.

Årsmöteshandlingarna hittar du här

2020-05-16


Låt oss ha kontakt via Facebook!

Vi har öppnat en sluten Facebookgrupp som vi gett namnet ”Grupp för medlemsdialog, SeniorNet Tyresö”. Till den gruppen har vi bjudit in alla Tyresömedlemmar som följer/gillar vår externa Facebooksida. Om du finns på Facebook utan att gilla vår sida kan du ansluta till den nystartade gruppen. Och du som inte finns på Facebook kan gå med och även komma med i ett ”forum” där vi kan berätta för varandra vad vi gör i dessa Coronatider, tipsa varandra om intressanta sajter som vi nu har mer tid än tidigare att besöka, berätta om filmer som vi kan streama, berätta om bra program på Svt Play mm. Bara fantasin sätter begränsningar!

Här finns en länk till Facebookgruppen ”Grupp för medlemsdialog, SeniorNet Tyresö”.

Här finns en länk till SeniorNet Tyresös externa Facebooksida.

Även SeniorNet Swedens Facebooksida uppdateras nästan dagligen med intressant information.

Vi har också gjort ett litet bildspel om Facebook och andra sociala medier med tonvikt på hur du kan få hjälp att även i Coronatider odla dina intressen. Du kan ladda ner det här: Använd sociala medier i Coronatider

2020-04-17


Tips i Coronatider

Några av medlemmarna i styrelsen har tagit fram en lista på roliga saker man kan göra med sin dator, mobiltelefon eller surfplatta nu när vi är uppmanade att minimera våra fysiska sociala kontakter.

Du hittar tipsen här:
Corona-viruset och SeniorNet

2020-03-23


Möjlighet till videokontakt med läkare

Vår ordförande ger oss här ett tips om vi behöver läkarkontakter under Coronatiden:

Jag och min fru hade denna vecka sedvanliga årliga läkarbesök inbokade på Tyresö Husläkarcentral, f d Tyresöhälsan. Idag kunde vi klara ut bägge besöken genom att vi bokades om till ett videobesök hos en överläkare på vårdcentralen. I stället för att göra två olika resor dit, vänta i ett Coronariskabelt väntrum och var för sig möta läkaren i hens mottagningsrum kunde vi bägge två klara ut vår läkarkontakt på en dryg halvtimme. Vi fick dryfta våra krämpor, vi fick remiss till provtagning och mediciner utskrivna, vi kunde visa upp en hudförändring som resulterade i en remiss till en hudklinik och vi gjorde egna enkla blodtrycksmätningar som vi dryftade med läkaren.

Videobesöket fixades med appen FaceTime. Vi bokade besöket via telefon och läkaren ringde upp med FaceTime  Företaget Lideta som numera äger vårdcentralen har också en egen app som kan användas, men den var läkaren inte helt bekväm med ännu, så det blev FaceTime.

Kanske erbjuder även andra vårdcentraler i Tyresö videosamtal. Kolla i alla fall med Din vårdcentral om du kan få använda videosamtal i de fall att du nu under Coronakarantänen behöver ha en läkarkontakt.

Hälsningar Carl-Olof (ordf i SeniorNet Tyresö)

2020-03-17 


Café Ventilen den 5 mars – Cecilia Gruvberger berättade om skrivverktyget Picapen

Café Ventilen torsdag den 5 mars handlade om PICAPEN, ett IT-verktyg som hjälper Dig att skriva din livsberättelse eller något annat som du vill berätta om. Det kan bli en fysisk bok som du kan trycka upp eller en digital bok att sprida via nätet, kanske till barn och barnbarn. Cecilia Gruvberger presenterade Picapen och erbjöd deltagarna i träffen men även alla andra medlemmar i SeniorNet Tyresö ett ettårigt gratis abonnemang på Picapen-tjänsten.

Läs mer om Picapen och om erbjudandet här.

2020-03-05


APP-oteket på Café Ventilen

Vårterminens första Café Ventilen hölls den 6 februari. Hela 50 personer hade sökt sig till Follbrinken i föreningsgården Kvarnhjulet, vilket gjorde att lokalen var helt fullsatt. Eva Blommegård och Carl-Olof Strand stod för dagens program. Rubriken APP-oteket är ”stolen with pride” från bl a andra SeniorNet-klubbar. Under två timmar presenterade Eva och Calle 14 intressanta appar för smarta telefoner och surfplattor, användbara på såväl IOS- som Android-utrustning.

Här kan du ladda ner deras presentation som pdf-fil.

Ventilen 2020-02-06 APPoteket v3

2020-02-10


Hur skyddar vi oss mot bedrägerier på Nätet

Vi var 53 personer som lyssnade

Torsdag den 5 december hade vi besök av kriminalinspektör Björn Seeth, som arbetar vid Polisens nationella bedrägericentrum och där särskilt arbetar med IT-bedrägerier. Hans föredrag handlade om vilka risker som finns och hur vi effektivt kan skydda oss mot dem. Björn hade med sig Anna-Karin Lilja, områdespolis för bl a Tyresö. Hela 53 st deltagare kom till föredraget. Det var nytt deltagarrekord för våra Ventilen-föredrag.

Björn Seeth sase flera gånger: ”Fråga alltid dig själv, är det rimligt att…”  ”Allt som är oväntat, brådskande, konfidentiellt eller för bra för att vara sant är ett varningstecken.

Det kan också handla om att Du blir uppringd av en person som säger att han ringer från Microsoft eller en bank. Då ska Du aldrig, aldrig, aldrig hjälpa till med att logga in på ditt konto med dosa eller Bank-ID. Nej, nej, nej. Lägg på luren! Bedragarna

Björn hade med sig en medhjälpare från Tyresö

varierar sina upplägg, så nästa gång kan det vara ett nytt upplägg som du aldrig hört talas om

Det finns några inspelade filmer på You Tube, där du kan lyssna på Björn Seeth. Här är en av filmerna.
Klicka på länken:


Jubileumsfesten i backspegeln

SeniorNet Tyresö fyller i höst 20 år. Detta firades idag, den 7 november, med en medlemsfest i föreningsgården Kvarnhjulet. Ca 75 av klubbens ca 200 medlemmar lät sig väl smaka av en god buffélunch. Vi påmindes om de 20 år som gått sedan starten, bl a genom att den förste ordföranden Anders Söderqvist berättade om föreningens tillkomst 1999 och genom ett bildspel som snurrade under en stor del av festen. Vi fick också lyssna på och sjunga ”gamla godingar” tillsammans med Erik Linder och Fredrik Wide. Klubbens ordförande Carl-Olof Strand ledde festen och en festkommitté stod för det praktiska. Stort tack till alla som medverkade och som gjorde 20-årsfesten till ett minnesvärt tillfälle i datorklubbens historia. Bildspelet kan du ladda ner och titta på via denna länk:

https://1drv.ms/b/s!Aj0Sow7ch_G-nKwxp2ThMPHBS2CBCQ?e=R4ohoA

Fler bilder och mer text hittar du på den här sidan: SeniorNet Tyresö 20 år

2019-11-07


Cafe Ventilen den 3 oktober handlade om släktforskning

Höstens första Café Ventilen handlade om släktforskning. Våra duktiga släktforskare Lilian Boquist och Ann Clements höll i träffen och gav oss intressanta inblickar i detta spännande ämne. De bjöd också in dels till den släktforskningscirkel som vi har varje onsdag kl 15.30-18.00 i lokal M21 i Gymnasiet, dels till tre ”extra” tillfällen på torsdagar de närmaste veckorna. Torsdag 10/10 har du möjlighet att som nybörjare lära dig grunderna i släktforskning. De två därefter kommande torsdagarna blir det träffar om släktforskning baserat på s k DNA-analyser.

Här hittar du det presentationsmaterial som Lilian och Ann använde vid Ventilen-träffen den 3/10.

Allmänt om släktforskning
Presentation av Riksarkivet

2019-10-09


Videoutbildning i Microsoft Office som medlemsförmån

Vi påminner igenom att att SeniorNet Sweden har tecknat ett avtal med Aktiv.se, som innebär att alla medlemmar i SeniorNet får tillgång till ett webbaserat utbildningsmaterial om Microsofts Officeprodukter: Word, Excel och Powerpoint.

Här hittar du en länk till SeniorNet Swedens hemsida, där du kan skaffa ett konto hos Aktiv.se och sedan ladda ner en länk till utbildningen.

2019-10-05


Våravslutning 2019 med våra funktionärer

Vårterminen 2019 avslutades den 13 juni med en liten tack-fest för SeniorNet Tyresös funktionärer. Vi blev 12 deltagare, som intog en enkel buffélunch i ordförandens vardagsrum på Slåttervägen. Normalt brukar våravslutningen hålla till i uterummet, men idag gjorde regn och åska att vi höll oss inomhus. Nu är alla ”lediga” från sina ideella uppdrag i SeniorNet Tyresö fram till slutet av augusti, då höstterminens första styrelsesammanträde hålls den 29/8.


Café Ventilen den 2 maj handlade om hjärtstartare, framtidsfullmakter, hälsoappar mm.

Var finns det hjärtstartare och hur fungerar de? Vad är framtidsfullmakt? Vad är ICE? Detta och mycket annat fick vi svar på vid vårterminens sista Café Ventilen den 2 maj. Sidsel Nybö och Eva Blommegård höll i träffen med den äran. Nedan hittar du en länk till deras presentation:

Presentation om eHälsa 2019-05-02

2019-05-03


Rabatt hos Kjell & Co i Tyresö Centrum

Efter Kjell & Co-killarnas succéartade medverkan vid april månads Café Ventilen har vi nu också fått löfte om 5 % rabatt hos Kjell & Co:s butik i Tyresö Centrum. Rabatten gäller förstås bara för medlemmar i SeniorNet Tyresö och bara i butiken i Tyresö Centrum, inte i Kjell & Co:s butiker i allmänhet. I vissa undantagsfall kommer man inte att ha möjlighet att ge den 5 %-iga rabatten (t.ex på redan kraftigt rabatterade varor eller på vissa varumärken där marginalerna är små eller rent av obefintliga). I 99% av fallen kommer detta dock inte att vara något problem, enligt butikens föreståndare.

För att få rabatten skall man kunna visa upp ett gällande medlemskort från SeniorNet Tyresö.  Detta har du som medlem antingen fått via posten eller också kan du hämta det på SeniorNet Swedens hemsida och skriva ut det eller ta en bild av det att ha i din mobiltelefon. Logga in som medlem med ditt medlemsnummer, gå till fliken Medlem och sök rätt på texten Medlemskort. Klicka där så hittar du ditt gällande medlemskort. Observera att medlemskorten gäller ett år från det tillfälle då medlemsavgiftens senast betalats.

2019-04-27


Kjell & Co besökte Café Ventilen 4 april

April månads Café Ventilen handlade om kringutrustning till våra datorer, plattor och smarta telefoner. Kjell & Companys butikschef i Tyresö, Lukas Ingvarsson, och hans medarbetare Simon och Tobias besökte oss. De berättade om om powerbanks, USB-minnen, hårddiskar för lagring, Chromecast och Apple-TV, routrar, anslutningskablar och andra IT-prylar, som vi kan ha mer eller mindre nytta av som seniora IT-användare. Nästan 50 personer deltog, vilket innebär att det handlade om en av våra mest besökta Ventilenträffar någonsin.

Café Ventilen 4 april 2019 – Kjell & Co om kringutrustning.

Kjell o Companys presentation vid Ventilenträffen

2019-04-05


 Årsstämman 2019 – och föreläsning med  Barbro Westerholm

SeniorNet Tyresös årsstämma 2019 genomfördes i fredags – den 29 mars. Ca 25 medlemmar deltog i stämman.

Här hittar du protokollet och de handlingar som användes vid årsstämman.

Efter årsmötet fick vi – och även icke-medlemmar i vår dataklubb – lyssna till en föreläsning av riksdagens ”grand old lady” Barbro Westerholm, Hennes föreläsning hade rubriken ”Årsrika idag och i morgon”. Barbro Westerholm är riksdagsledamot för liberalerna sedan 2006 och är riksdagens mest årsrika medlem. Hon har tidigare bl a varit generaldirektör för socialstyrelsen. Vi blev fler än 60 personer som lyssnade till hennes föredrag, så många att programrummet i biblioteket blev för litet och vi fick öppna dörrarna mot konsthallen.

Här hittar du en länk till Barbro Westerholms föredrag:  Årsrika idag och i morgon

Efter föredraget intervjuades Barbro Österholm av Tyresöradions Lena Hjelmérus och Gunnel Agrell-Lundgren. Du kan lyssna till det radioinslaget via den här länken: https://www.tyresoradion.se/2642.

2019-03-30


Trolla med dina bilder – Café Ventilen den 7/3

Vid vårt Café Ventilenden 7 mars hade vi besök av Lena Seger från SeniorNet i Salem. Hon visade oss hur mycket kul man kan ha med de bilder man har,  gamla bilder i fotoalbum och skokartonger och inte minst alla de hundratals/tusentals bilder som vi ofta bara förvarar i våra surfplattor, telefoner och datorer.

Lena pratade översiktligt om att rädda gamla bilder, om hur man tar hand om nya inkl. ordning och reda och säkerhetskopiering.

Hon visade också hur man kan ”trolla” med sina bilder, göra det som brukar kallas fotokonst samt presentera sina bilder som tex collage, bildspel , video med stillbilder och filmsnuttar, fotoböcker. Läs mer och ta del av Lenas presentationsmaterial via den här länken:

Café Ventilen 7 mars 2019 – Trolla med dina bilder (Lena Seger)

2019-03-2


Rabatterbjudande hos White Rice

Vi har antagit ett rabatterbjudande hos White Rice i Tyresö Centrum. Läs mer här.

2019-02-23


Ibland är vi för få handledare – vi behöver bli fler!

När vi har våra veckoträffar händer det ibland att vi är för få handledare. Det kan bero på tillfällig sjukdom – men är också ett tecken på att vi behöver vara fler handledare totalt för att möte det stora behov som finns att ge IT-hjälp eller släktforskningshjälp till äldre Tyresöbor. Alltså behöver vi få med Dig som ny handledare.

Du som är medlem eller kanske ännu inte blivit det och som kan en del (men som absolut inte behöver kunna allt) om hur man använder en dator, en smart telefon eller en surfplatta – berätta för någon av oss i klubbens styrelse eller någon av våra handledare om ditt intresse av bidra i vår verksamhet. Du kan då till att börja med få rycka in då och som extra handledare och stödperson. Snart kommer du att finna detta så trevligt att du vill vara ordinarie handledare eller ha någon annan roll i vår verksamhet, hoppas vi i alla fall.

Och – om vi någon gång är få handledare hoppas vi att du har förståelse för att vi då kan behöva korta ner tiden för den enskilde besökaren, så att alla som kommit får åtminstone viss hjälp. Vi vill också peka på möjligheten att alla som är på plats vid en veckoträff kan hjälpa varandra. Alltid kan någon något om det som Du vill ha hjälp med.

2019-02-11


Café Ventilen den 7 febr – om kultur på nätet.

Årets första Café Ventilen handlade om hur du kan ta del av olika former av kultur på Internet. Carl-Olof Strand berättade om olika tjänster för att lyssna på musik och ljudböcker, läsa e-böcker, läsa tidningar och tidskrifter och se på film. Den här gången hann han inte med konsten på nätet – men det får komma vid någon annan Café Ventilen – träff.

Här kan du ta del av föredraget som en PDF-fil. Du hittar bl a mängd länkar till olika appar/sajter med kulturell koppling.

Kultur på nätet februari  2019

2019-02-07


Om e-handel inför jul och nyår – Cafe Ventilen den 6 december 2018

Den 6 december kl 14-16 arrangerades årets sista Café Ventilen. Gunilla Schultzén var dagens caféföreläsare. Hennes föredrag handlade denna gång om ”E-handel inför jul och nyår”. Hon visade oss hur vi kan swisha på julmarknaden, handla julmat via VISA eller MasterCard och betala för julklapparna med Klarna. Hon tog också upp alla säkerhetsfrågor som är kopplade till handel på nätet och talade sig varm för användningen av bank-id.

Här finns en länk till Gunillas presentation

2018-12-06


Enkät om vår verksamhet

Vi lämnade ut en enkel enkät i samband med  Café Ventilen den 1 november och i cafeterian på Gymnasiet den 7 november. Styrelsens syfte med enkäten är att ta reda på vad våra medlemmar och de som går på Café Ventilen tycker om vår verksamhet samt få tips till vilka önskningar/behov som finns.

39 personer svarade på enkäten, 18 personer på Café Ventilen och 21 på Gymnasiet. Eftersom vi är ca 190 medlemmar är det ju ett litet urval. De som svarar är förstås också de som aktivt deltar i vår verksamhet. Bland medlemmarna finns det ju också många som inte deltar så ofta. Av de 39 personer som svarade har 33 angivet att de är medlemmar, 3 att de ej är medlemmar och 3 har inte svarat på den frågan. Av de svarande har 30 Smart telefon, 15 har platta och 33 har PC.

34 personer har svarat på hur de uppfattar vår verksamhet som helhet. Medeltalet av svaren blev 9,3 på en 10-gradig skala där 10 = mycket bra. Det tycker vi är ett uppmuntrande resultat.

Vi har fått många kommentarer och också tips till vår verksamhet. Positiva kommentarer till Datahjälpen, släktforskningen, kurserna och Café Ventilen. Tips som framkom är bland annat önskan om fler fotokurser, mer om användning av mobiltelefoner samt nyheter aktuella för äldre.. Tack till alla som har medverkat med att svara på vår enkät. Styrelsen kommer att arbeta vidare med de synpunkter som har framkommit.

2018-11-10


Vad skall man tänka på när man köper smart mobiltelefon?

Torsdag den 1 november 2018 handlade Café Ventilen om vad man skall tänka på när man köper en ny mobiltelefon. Eva Blommegård och Sidsel Nybö höll i programmet. Knappt 30 personer deltog. Läs mer om vad som sades här.

2018-11-01


Höstens första Café Ventilen handlade om eHälsa

Höstens första Café Ventilen ägde rum torsdagen den 4 oktober 2018. Dagens ämne var eHälsa, dvs om hur vi med hjälp av IT kan få en bättre kontakt med vården. Vi hade besök av Krister Carlsson från SeniorNet Botkyrka och läkaren Anders Magnusson som gav oss en lägesbild av vilka möjligheter som finns redan idag. Der visade också konkret hur man loggar in och använder olika funktioner på sajten 1177.se. Drygt 50 personer kom och lyssnade, vilket sannolikt är besöksrekord för ett Café Ventilen. Här kan du ladda ner Kristers och Anders föredrag som pdf-fil:
Föredrag om eHälsa

2018-10-04


Svenskarna och Internet 2018

Internetstiftelsen har nyligen presenterat sin årliga rapport om svenskarnas användning av Internet. Läs mer via den här länken: https://svenskarnaochinternet.se/

2018-10-03


SeniorNet på Tyresöfestivalen 2018

       

För tredje året i rad deltog vi från SeniorNet Tyresö på Tyresöfestivalen. Denna hålls alltid den första lördagen i september. Kommunens föreningar och ett och annat företag får här tillfälle att presentera sig. Från en specialbyggd scen underhåller olika artister. I år gynnades festivalen av varmt men lite molnigt väder. Sidsel Nybö och Eva Blommegård stod bakom SeniorNets deltagande. Lars Jerndahl och Carl-Olof Strand fanns också periodvis bakom eller framför vår lilla bord i partytältet. Många seniorer tog en lott i vårt lilla gratislotteri och fick en broschyr om klubben med sig.

2018-09-01


Vårterminen är slut – avslutades med en vårlunch för klubbens funktionärer

Vårterminen för SeniorNet Tyresö avslutades med veckoträffar den 28/5 i Trollbäcken och 30/5 i Gymnasiet. Den 31/5 hadevvi en avslutningsträff med styrelsen, handledarna och fika-fixarna från Café Ventilen.

Här kan du läsa mer om den träffen och lyssna på en Eurskefeuratlåt framförd av klubbens ordförande.

Nu är det ”sommarlov”. Höstens första veckoträff hålls onsdagen den 12/9 i Gymnasiet. Måndagsträffarna i Trollbäckens bibliotek flyttar under hösten tillfälligt till biblioteket i Tyresö centrum och börjar först måndagen den 17 september.

Mer information kommer om höstens aktiviteter så snart programmet är klart.

2018-06-05


Spel på Nätet var ämnet för Café Ventilen den 3 maj 2018

Torsdag den 3 maj hölls vårterminens sista Café Ventilen. Den här gången handlade det om Spel på Nätet. Carl-Olof Strand och Kjell Jansson var våra guider i speldjungeln. Via länkarna nedan hittar du Carl-Olofs powerpoint-bilder från föredraget, antingen som ppt-fil eller PDF-fil.

Powerpoint-fil:
https://1drv.ms/p/s!Aj0Sow7ch_G-lopD9BQoR_NWx5pXVQ

Pdf-fil:
https://1drv.ms/b/s!Aj0Sow7ch_G-lpxb4CzCKrFWjOV2Xg

2018-05-04


Seniordagen i Kungsträdgården den 8 maj 2018

Den 8 maj hålls ”Seniordagen” i Kungsträdgården. Mellan 10.00 och 17.00 finns möjlighet att ta del av utställningar från researrangörer, hjälpmedelstillverkare och många andra. SeniorNet Sweden har en monter, som berättar om vår verksamhet. Det finns även möjlighet att lyssna på föreläsningar, delta i träningspass eller dans till ett husband. Läs mer här: http://www.seniordagen.se/

2018-04-21


SeniorNet Sweden har haft sitt årsmöte 2018

Fr v: Rose-Marie Frebran, Angela Berglund och Arne Eskilsson, tre av styrelseledamöterna i SeniorNet Sweden.
Vår ordförande i Tyresö tillsammans med Dagny Carlsson, 106 år, SeniorNets hedersmedlem.

 

 

 

 

 

 

Onsdag den 18 mars höll vår riksorganisation, SeniorNet Sweden, sitt årsmöte.  Vår klubb var förstås representerad på årsmöte. Till ordförande i riksstyrelsen valdes Rose-Marie Frebran, som tidigare bl a varit landshövding i Örebro län och vice talman i Riksdagen.

Vår ordförande i Tyresö, Carl-Olof Strand, valdes också in som ledamot i styrelsen för SeniorNet Sweden.

2018-04-19


Låt dig inte luras!

Låt dig inte luras! Det var temat för april månads Café Ventilen. Två av våra styrelseledamöter och handledare, Eva Blommegård och Sidsel Nybö, lärde oss hur vi kan skydda oss mot databedrägerier och ”fake news”.

Läs mer: https://tyreso.seniornet.se/cafe-ventilen-den-5-april-2018-lat-dig-inte-luras

2018-04-05


Årsstämman den 22 mars 2018

Vi hade den 22 mars vår årsstämma för 2018. Vi höll som vi brukar till i programrummet i Tyresö Centrum. Ett 20-tal medlemmar deltog i årsmötet. Förre bibliotekschefen och vår SeniorNet-medlem Lars Andersson valdes till årsmötets ordförande. Vår ordförande Carl-Olof Strand föredrog verksamhetsberättelse, ekonomi, verksamhetsplan och budget. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Carl-Olof Strand omvaldes som ordförande. Lars-Anders Westlin och Bengt Wolf omvaldes som styrelseledamöter och Willem Huijpers valdes som ny medlem i styrelsen.

Efter en paus med förfriskningar höll Gunilla Schultzén ett uppskattat föredrag om säkerhet på Internet. Vi fick lära oss mer om bank-ID, digitala brevlådor och shish.

Via länken nedan hittar du årsmötesmaterialet.

Årsmötesmaterial

2018-03-22


Cafe Ventilen om släktforskning med hjälp av DNA-tester

Torsdag den 1 mars 2018 hölls årets andra Café Ventilen, vår månadsvisa träff för både medlemmar och andra intresserade. Denna gång handlade träffen om släktforskning med hjälp av DNA-tester. Vi hade besök av en släktforskare från Piteå som heter Staffan Nilsson, svåger till vår ordförande Carl-Olof Strand.

Här refererar Carl-Olof de viktigaste delarna i föredraget.

2018-04-02


Teknisk support i hemmet via företaget Hemfixare

Behöver du hjälp i hemmet med dina datorproblem? SeniorNet Sweden har tecknat ett avtal med företaget Hemfixare, ett avtal som ger medlemmar i SeniorNet en medlemsrabatt hos Hemfixare. Vi har därför kompletterat vår flik om ”Datorhjälp av köpa” med Hemfixares erbjudande.

Läs mer här!

2018-02-27


ERFA-träff för SeniorNet-klubbarna i södra Stockholm 19 febr 2018

Sidsel Nybö

 

 

 

 

 

 

Måndag den 19 februari träffades representanter för SeniorNets klubbar i södra Stockholm, Södermalm, Nacka, Tyresö, Huddinge, Botkyrka, Salem och Södertälje. Vi berättade om våra olika klubbar, utbytte erfarenheter och gav varandra tips om olika verksamheter. Vi i SeniorNet Tyresö var arrangörer. Träffen ägde rum i Hammarbykyrkans församlingssal. Hammarbykyrkan ligger intill t-banestationen Skärmarbrink.

Från vår styrelse deltog ordförande, vice ordförande och ett par ledamöter. Vi hade dessutom med oss vår nya medlem, Birgitta Eldblom, som tidigare bott i Skåne och där grundat och drivit SeniorNet-klubbar både på Österlen och i Ystad. Vår vice ordförande, Eva Blommegård, hade tillsammans tagit fram programmet för träffen. Sidsel Nybö ledde samtalen och grupparbetena på ett mycket uppskattat sätt. Ordförandes hustru fixade en soppa till lunchen, Eva och Sidsel bidrog med kakor till kaffe.

Träffen landade i ett beslut att fortsätta med gemensamma träffar för ”SeniorNet Stockholm Syd”. Bl a tog vi från Tyresöklubben på oss att administrera en gemensam lista över föreläsare, som är beredda att ställa upp och medverka vid föreläsningsträffar i våra olika klubbar, dvs vid den typ av träffar som vi i Tyresö kallar Café Ventilen.

2018-02-20


Framtidens användning av IT – hur kommer det att förändra våra liv?

Årets första Café Ventilen hölls torsdag 1 februari kl. Ämnet var ”Framtidens användning av IT. Hur kommer det att förändra våra liv?” Gunilla Schultzén och Gunnel Agrell-Lundgren gav oss sin syn på den utvecklingen som pågår och som kommer att starkt  påverka oss, våra barns och barnbarns liv. De berättade om robotar, självstyrande/autonoma bilar, utvecklade betalningslösningar, IT i vården och försökte också förklara begreppet AI = Artificiell intelligens för oss. Här kan du också ta del av Gunillas föredragsbilder i pdf-format vid länken nedan:

Ventilen 20180201 om AI

2018-02-08


Café Ventilen den 7/12 2017 handlade om att hitta och odla sina intressen på sociala medier

December månads Café Ventilen hölls torsdag den 7 december. Den här gången handlade det om intressegrupper på sociala medier – som Facebook, Instagram, Pinterest m fl. Carl-Olof Strand höll i programmet och fick hjälp av sin fru Anita och av andra medlemmar att berätta om bl a Online Stickcafé, Fåglar runt knuten, Tyresönostalgi och andra intressen som har egna grupper på Nätet. Deltagarna fick också veta vad en hashtag är och hur man använder en sådan, aktuellt i dessa #metoo-tider.

Calles powerpointpresentation kan du ladda ner här.

Odla dina intressen på Nätet _ Café Ventilen 20171207

2017-12-08


SeniorNet Tyresö i Tyresö Nyheter

I veckans nummer av Tyresö Nyheter finns en stor artikel om SeniorNet Tyresö. Tidningens reporter har besökt vår veckoträff i Gymnasiet och intervjuat både deltagare och handledare.

Tyresö Nyheters artikel om SeniorNet Tyresö

Här finns en länk till tidningens aktuella nummer.

2017-11-16


Café Ventilen den 2 november – ”Använd dina bilder i bildspel”

Torsdag den 2/11 hölls höstens tredje Café Ventilen, som vanligt i Follbrinken, Kvarnhjulet. Den här gången handlade det om bildspel, hur du kan använda dina bilder i bildspel. Vår medlem Bertil Eklund visade några av sin fina bildspel. Carl-Olof Strand var också med och berättade om hur du själv kan göra både enkla bildspel och mer avancerade sådana (som kombinerar bilder, film, musik, tal och texter). Ett trettiotal personer deltog.

Här finns en länk till den powerpointpresentation som Carl-Olof använde.

Bildspel – Cafe Ventilen nov 2017

OBS! Läs mer om programvaran Windows Movie Maker här.

2017-11-06


SeniorNet på Tyresöfestivalen 2017

För andra året i rad deltog vi idag – den 2 september – vid Tyresöfestivalen. Sidsel Nybö och Jan-Olof Eriksson ansvarade för vår medverkan – med stöd av några handledare och styrelseledamöter som kom och bidrog vid det lilla partytält vi skaffat för evenemanget.

Sidsel med en presumtiv medlem
Lilian Boqvist med besökare

 

 

 

 

 

 


2017-09-02


Våravslutning 2017


Torsdag den 8 juni hölls årets våravslutning med SeniorNet Tyresös styrelse och andra funktionärer.
Läs mer om våravslutningen/sommarfesten här.

2017-06-08


SeniorNet Sweden har hållit årsstämma och genomfört vårens verksamhetskonferens

Samma dag som terrorattacken på Drottninggatan hade SeniorNet Sweden sin årsstämma för 2017 på Södermalm i Stockholm. En till stora delar ny styrelse valdes och en t f ordförande utsågs i avvaktan på att valberedningen skulle fortsätta arbetet att hitta en ordinarie ordförande. Den efterföljande lördagen ägnades åt en verksamhetskonferens, där för SeniorNet angelägna framtidsfrågor diskuterades av ett femtiotal deltagare från SeniorNets olika klubbar i Sverige.Vid en middag efter årsstämman deltog Dagny, den snart 105-åriga bloggaren och SeniorNet-medlemmen som blivit en mediakändis de senaste åren.

Här hittar du en länk till det material från verksamhetskonferensen som lagts ut på riksorganisationens hemsida.

Här finns också en sammanfattning av konferensens innehåll.

2017-04-24


Get-online-weeks sista aktivitet

Vi avslutade vårt deltagande i Get-online-week 2017 med ett föreläsningspass också på fredag, den 31/3. Vår Android- och teknikexpert Gunnar Björnwall gav oss först en introduktion till hur vi kan bli (ännu) bättre på att använda smarta telefoner och surfplattor i vardagslivet. Han visade spännande appar för att betala pengar , parkera, berätta var i skogen man är under en promenadrunda, hitta sina bekantas adresser, få sina myndighetsbrev elektroniskt och mycket annat.

Efter en kaffepaus fick vi information om kommunens e-tjänster genom Ida, Eva och My. Därmed var årets Get-online-week avslutad i vår kommun. Från SeniorNet tackar vi kommunen för gott samarbete och riktar också ett särskilt tack till Tyresö bibliotek, som höll med lokal och kaffe.

Gunnar Björnwall om smarta telefoner i vardagslivet
Ida, Eva och My om kommunens e-tjänster

2017-03-02


SeniorNet Tyresö har haft sin årsstämma för 2017

Torsdag den 30/3 – mitt i Get-online-week – höll SeniorNet i Tyresö årets årsmöte i Tyresö biblioteks programrum. Vi tog inledningsvis – formellt vid ett inledande extra årsmötet – beslut om nya stadgar. Det första beslutet togs vid årsmötet 2016 och det andra beslutet i år.

Vid den efterföljande ordinarie årsstämman 2017 gick igenom årsberättelsen för 2016, godkände bokslutet och beviljade vår styrelse ansvarsfrihet för det år som gått. Vi beslutade om verksamhetsplan och budget för 2017 och valde ledamöter till vår styrelse. Carl-Olof Strand omvaldes till ordförande. Eva Blommegård och Sidsel Nybö valdes in som ordinarie ledamöter medan Gunnel Agrell-Lundgren och Lars Jerndahl ”växlade ner” till att vara suppleanter. 24 medlemmar deltog i årsmötet.

Efter en kaffepaus med kaffe, som biblioteket bjöd på, fick vi lyssna på ett föredrag av Urban Petrén, kommunens IT-chef. Urban pratade om ”cybersäkerhet”, om vilka hot vi utsätts för som individer via nätet och om hur vi kan skydda oss mot hoten. Föredraget väckte många frågor och en bitvis intensiv dialog med auditoriet.

Här är en länk till årsmötesprotokollet och andra årsmöteshandlingar.

Urban Petrén talar om cybersäkerhet

Avslutningsvis höll SeniorNet Tyresö styrelse ett konstituerande sammanträde. Nyckelposterna fördelades sålunda: Ordförande: Carl-Olof Strand (vald av årsmötet), vice ordförande: Eva Blommegård, sekreterare: Lars-Anders Westlin, kassör: Birgitta Lindholm.

SeniorNet Tyresös styrelse 2017. Fr v: Lars-Anders Westlin, Bengt Wolff, Birgitta Lindholm, Carl-Olof Strand, Jan-Olov Eriksson, Eva Blommegård, Gunnel Agrell Lundgren, Lars Jerndahl, Sidsel Nybö.

2017-04-02


Tyresöinitiativet – förslag om WIFI på äldreboenden och förslag om träffpunkter för äldre

SeniorNet Tyresös ordförande har lämnat in ett medborgarförslag till Tyresöinitiativet – ett IT-baserat dialogverktyg genom vilket man kan lämna förslag till kommunens olika politiska nämnder. Om minst 50 personer stödjer förslag skall politikerna i den berörda nämnden ta upp förslaget som ett beslutsärende. Förslaget som lämnats in handlar om installation av WIFI (trådlösa nätverk) i kommunens äldreboenden av olika slag. Idag – den 19 februari – har förslaget fått 205 ”röster”, dvs marginalen för att det skall bli ett nämndärende har vida överskridits.

Ett annat förslag som finns på Tyresöinitiativets hemsida handlar om  behovet av träffpunkter för pensionärer och sjukpensionärer i Tyresö. Där har SeniorNet Tyresös ordförande i en kommentar pekat på möjligheten att i anslutning till en sådan behövlig träffpunkt ha en ”datasal”, där SeniorNet Tyresö kunde ha sin IT-hjälp och IT-utbildning för äldre i direkt anslutning till träffpunkten. En bra kompletterande idé, eller hur?


2017-02-19

Allt om e-handelns utveckling

Webbredaktören är gammal postis och får den årliga ”E-barometern”, som ges ut av PostNord och som varje år ger en mycket utförlig beskrivning av e-handelns utveckling. Här finns en länk till 2016 års ”E-barometer” – för Dig som vill ha koll på hur handeln förändras som en följd av IT-utvecklingen.

E-barometern 2016

2017-02-24


Tyresöinitiativet – förslag om WIFI på äldreboenden och förslag om träffpunkter för äldre

SeniorNet Tyresös ordförande har lämnat in ett medborgarförslag till Tyresöinitiativet – ett IT-baserat dialogverktyg genom vilket man kan lämna förslag till kommunens olika politiska nämnder. Om minst 50 personer stödjer förslag skall politikerna i den berörda nämnden ta upp förslaget som ett beslutsärende. Förslaget som lämnats in handlar om installation av WIFI (trådlösa nätverk) i kommunens äldreboenden av olika slag. Idag – den 19 februari – har förslaget fått 205 ”röster”, dvs marginalen för att det skall bli ett nämndärende har vida överskridits.

Ett annat förslag som finns på Tyresöinitiativets hemsida handlar om  behovet av träffpunkter för pensionärer och sjukpensionärer i Tyresö. Där har SeniorNet Tyresös ordförande i en kommentar pekat på möjligheten att i anslutning till en sådan behövlig träffpunkt ha en ”datasal”, där SeniorNet Tyresö kunde ha sin IT-hjälp och IT-utbildning för äldre i direkt anslutning till träffpunkten. En bra kompletterande idé, eller hur?

2017-02-19


SeniorNets initiativtagare har fyllt 70 år

2017 är det 20 år sedan svenska SeniorNet grundades i Sverige. Och 17 års sedan vi bildade vår klubb i Tyresö. Initiativtagaren till SeniorNet Sweden var Marta Sandén. Hon fyllde 70 år den 28 december. Av den här trevliga DN-artikeln framgår att hon fortfarande är en mycket aktiv person.

http://www.dn.se/arkiv/familj/hogt-tempo-ar-martas-melodi/

2016-12-29


Café Ventilen den 1 december – med besök av SeniorNet Swedens ordförande

SeniorNet Swedens ordförande Anders Lundkvist omgiven av några personer ur Tyresöklubbens styrelse.
SeniorNet Swedens ordförande Anders Lundkvist omgiven av några personer ur Tyresöklubbens styrelse.

Torsdag den 1/12 kl 14-16 hade vi besök av ordföranden i SeniorNets riksorganisation, Anders Lundkvist. Anders är en relativt sett ung Seniornet-person, fortfarande yrkesverksam.

Vid sidan av ordföranderollen i SeniorNet Sweden är Anders även regeringens expert på e-hälsa och välfärdsteknik, jobbar alltså med frågor som bl a handlar om äldres tillgång till och utnyttjande av IT i olika samhällstjänster. Han ser SeniorNet som en viktig brukarorganisation inom sitt specialområde. Om detta berättade han mycket entusiasmerande när han besökte oss den 1/12.

Läs mer om Café Ventilen den 1 dec 2016

2016-12-01


Vinterns heta IT-trender – med Martin Appel från PC för alla

Tillsammans med Tyresö bibliotek och som en del av ”Kultur i höstmörkret” arrangerade vi torsdag den 17 november en trevlig föreläsning.  Martin Appel, konsumentredaktör för datatidningen ”PC för alla”, gästade oss och gav oss en inblick i ”Vinterns heta IT-trender”. Vi höll till i stora programrummet i biblioteket i Tyresö centrum. Knappt 30 personer hade hörsammat inbjudan, de allra flesta medlemmar i vår SeniorNetklubb i Tyresö.

vinterns-heta-it-trender_20

Martin berättade om många spännande saker som år på gång inom IT-världen. För 20 år sedan fanns egentligen bara en typ av datorer, nu finns stationära datorer, minidatorer, Allt-i-ett-datorer, Datorstickor som väger nästan ingenting, bärbara laptops, surfplattor, hybrider som är både surfplatta och dator, mobiltelefoner och smarta klockor. smarta TV-apparater och mycket annat. Vi åhörare fick också tillfälle att ställa frågor under föredraget.

När Martin var klar bjöd biblioteket på kaffe och fikabröd, medan vi kunde ställa fler frågor till Martin. Från SeniorNet Tyresö tackar vi både Martin och biblioteket för medverkan och stöd till detta arrangemang.

2016-11-18


Du kan spärra Dig mot obehörig adressändring

På vår webbsida finns numera en flik som heter Tips och som redigeras av Lars-Anders Westlin. Nu kan du bl a läsa om hur du via Riksskatteverkets sajt kan spärra Dig mot obehörig adressändring.


Café Ventilen den 12 maj 2016

Torsdag den 12 maj kl 14-16 hölls vårterminens sista Café Ventilen. Vi ställde frågan: ”Kan man klara sig lika bra med enbart surfplatta?”. Lars-Anders Westlin och Bengt Wolff hjälptes åt att besvara den frågan. Här finns en länk till en kort redogörelse för innehållet i denna Ventilenträff.

Café Ventilen den 12 maj 2016

2016-05-23


Café Ventilen med vår hedersmedlem – Lars Andersson

2016_03_22_Lars_Andersson

För några veckor sedan utnämnde vi honom till hedersmedlem i SeniorNet Tyresö. Vid Café Ventilen 7/4 svarade Lars Andersson, nybliven pensionär och tidigare bibliotekschef i kommunen, för programmet. Lars informerade oss om hur vi kan få svar på knepiga frågar via bibliotekens tjänst ”Bibblan svarar” och om hur vi kan läsa upp emot 4000 tidningar från hela världen gratis vi Library Press Display. Han gav oss också en mycket trevlig introduktion till Pinterest, ett av de mindre kända sociala medier som växer snabbt över världen. Läs mer här

2016-04-07


Årsmötet 2016 – Gunnel lämnade över ordförandeklubban  till Carl-Olof

Gunnel Agrell-Lundgren överlämnar efter 8 år som ordförande klubban till Carl-Olof Strand.
Gunnel Agrell-Lundgren överlämnar efter 8 år som ordförande klubban till Carl-Olof Strand.

Torsdag den 17 mars hade SeniorNet Tyresö sitt årsmöte 2016. Drygt 20 medlemmar mötte upp för att med Alf Glesing som mötesordförande lyssna till styrelsens verksamhetsberättelse, bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2015, besluta om budget och verksamhetsplan 2016 samt för att välja styrelseledamöter, valberedning och revisorer.  Dessutom sade årsmötet ja till styrelsens förslag om nya stadgar, ett förslag som bygger på de normalstadgar för klubbar inom SeniorNet som tagits fram av riksorganisationen SeniorNet Sweden. Stadgeändringen kommer att tas upp även vid nästa årsmöte innan de vinner laga kraft. Som vanligt hölls årsmötet i programrummet, biblioteket i Tyresö centrum.

Gunnel Agrell-Lundgren avgick efter hela åtta år som klubbens ordförande,  men stannar kvar i styrelsen åtminstone ytterligare ett år. Hon avtackades för sin mycket uppskattade och långa ordförandeinsats av Carl-Olof Strand, som vid årsmötet valdes till klubbens nye ordförande. Dessutom invaldes Jan-Olof Eriksson (nyval), Lars-Anders Westlin och Bengt Wollf (bägge omval) i styrelsen. Kvar sedan tidigare är Birgitta Lindholm och Lars Jerndahl. Som ersättare nyvaldes Eva Blommegård och Sidsel Nybö.

Efter årsmötet berättade tillförordnade bibliotekschefen Susanne Gunnarsson  om nyheter med IT-anknytning inom biblioteksvärlden.

Här finns fler bilder från årsmötet 2016

Här kan du också ta del av årsmöteshandlingarna: https://tyreso.seniornet.se/arsmotesmaterial

Här ses den nya styrelsen. Fr v: Eva Blommegård, Sidsel Nybö, Lars-Anders Westlin (sekr), Lars Jerndahl, Carl-Olof Strand (ny ordförande), Birgitta Lindholm (kassör), Jan-Olof Eriksson, Bengt Wolff och Gunnel Agrell-Lundgren (avgående ordförande, fr o m årsmötet vice ordf).
Här ses den nya styrelsen. Fr v: Eva Blommegård, Sidsel Nybö, Lars-Anders Westlin (sekr), Lars Jerndahl, Carl-Olof Strand (ny ordförande), Birgitta Lindholm (kassör), Jan-Olof Eriksson, Bengt Wolff och Gunnel Agrell-Lundgren (avgående ordförande, fr o m årsmötet vice ordf).

2016-03-19


Ventilen den 3 mars

Här hittar du Gunnar Björnvalls powerpointbilder från Café Ventilen den 3 mars. 34 deltagare lyssnade till Gunnar Björnwall som berättade om olika sätt att använda sin dator eller surfplatta.
Datorn – leksak eller nyttopryl

2016-03-08


SeniorNet Tyresö har fått sin första hedersmedlem

IMG_5668IMG_5672

Vår SeniorNet-klubb fick idag sin första hedersmedlem. Kommunens bibliotekschef, Lars Andersson, avgår med pension i och med februari månads utgång. Som tack för ett mycket gott samarbete med biblioteket under många år bjöds Lars på lunch av SeniorNet Tyresö.

Klubbens ordförande, Gunnel Agrell-Lundgren, överlämnade en blomma och utnämnde dessutom Lars till klubbens hedersmedlem. Lars har tillsammans med  SeniorNet Tyresö medverkat vid många evenemang, t ex vid  klubbens årsmöten, i samband med Get-on-line-week och i samband med Kultur i höstmörkret. Vi tackar Lars för gott samarbete och hoppas att han som senior vill fortsatt av och till medverka vid en och annan av klubbens aktiviteter.

2016-02-19


Ventilen den 4/2 handlade om hemsidorna

COStrand

Torsdag den 4/2 kl 14-16 hölls årets första Café Ventilen. Det handlade om våra webbsidor och vad som finns i de olika flikarna. Cafévärd var klubbens ”webbredaktör”, Carl-Olof Strand. Webbredaktören visade också hur det går till att uppdatera SeniorNet Tyresös hemsida. Kanske blir någon Ventilenbesökare så intresserad att han/hon vill vara med och jobba med hemsidan.

Seniornet på Nätet 20160204

2016-02-03


Café Ventilen den 3 december
2015-12-07

Årets sista Café Ventilen hölls den 3 december i Bollmoradalens kyrka. Eftersom vår vanliga lokal används för flyktingmottagandet i kommunen träffades vi denna gång i kyrkans församlingssal. Dagens cafévärd var Gunilla Schultzén. Webbredaktören har gjort ett referat av hennes föreläsning


Café Ventilen den 5 november 2015
2015-11-06

På grund av att Kvarnhjulet numera fungerar som flyktingmottagning hölls höstens tredje Café Ventilen på Tyresö Gymnasium Sal E25. Gunnar Björnwall talade om och visade hur man kan sköta sina bankärenden med dator, platta eller smart telefon. Han gick även igenom hantering av e-fakturor och swish, med särskild betoning på säkerhet m.m. för 30-talet medlemmar som lyssnade intresserat.


Café Ventilen den 8 oktober 2015
2015-10-29

Höstens andra Café Ventilen hölls den 8/10 Temat var denna gång ”Det är aldrig försent”. Som ett inslag i e-Medborgarveckan berättade Carl-Olof Strand med fokus på nybörjare inom It-området om varför det är både roligt och viktigt att hänga med i den digitalisering av samhället som pågår. Han tog också upp frågor om hur jag som nybörjare kommer igång, vilken utrustning man behöver skaffa, vad det kostar mm. Läs mer här.


Café Ventilen den 3 september 2015
2015-09-04

Höstens första Ventilen-träff hölls den 3/9. Antalet besökare var ca 60 stycken, vilket vi tror är nytt rekord. Gunilla Schultzén var cafévärd. Läs mer om träffen här.


Digitala trender
2015-03-07
Vårens andra Ventilenträff hölls den 5 mars med Carl-Olof Strand och Bengt Wolff som värdar.
Läs mer här.


Våravslutning 2015

Facebook fyller 10 år