Nyhetsarkiv

Här hittar Du äldre nyheter från SeniorNet Tyresö


Café Ventilen den 7/12 handlade om att hitta och odla sina intressen på sociala medier

December månads Café Ventilen hölls torsdag den 7 december. Den här gången handlade det om intressegrupper på sociala medier – som Facebook, Instagram, Pinterest m fl. Carl-Olof Strand höll i programmet och fick hjälp av sin fru Anita och av andra medlemmar att berätta om bl a Online Stickcafé, Fåglar runt knuten, Tyresönostalgi och andra intressen som har egna grupper på Nätet. Deltagarna fick också veta vad en hashtag är och hur man använder en sådan, aktuellt i dessa #metoo-tider.

Calles powerpointpresentation kan du ladda ner här.

Odla dina intressen på Nätet _ Café Ventilen 20171207

2017-12-08


SeniorNet Tyresö i Tyresö Nyheter

I veckans nummer av Tyresö Nyheter finns en stor artikel om SeniorNet Tyresö. Tidningens reporter har besökt vår veckoträff i Gymnasiet och intervjuat både deltagare och handledare.

Tyresö Nyheters artikel om SeniorNet Tyresö

Här finns en länk till tidningens aktuella nummer.

2017-11-16


Café Ventilen den 2 november – ”Använd dina bilder i bildspel”

Torsdag den 2/11 hölls höstens tredje Café Ventilen, som vanligt i Follbrinken, Kvarnhjulet. Den här gången handlade det om bildspel, hur du kan använda dina bilder i bildspel. Vår medlem Bertil Eklund visade några av sin fina bildspel. Carl-Olof Strand var också med och berättade om hur du själv kan göra både enkla bildspel och mer avancerade sådana (som kombinerar bilder, film, musik, tal och texter). Ett trettiotal personer deltog.

Här finns en länk till den powerpointpresentation som Carl-Olof använde.

Bildspel – Cafe Ventilen nov 2017

OBS! Läs mer om programvaran Windows Movie Maker här.

2017-11-06


SeniorNet på Tyresöfestivalen 2017

För andra året i rad deltog vi idag – den 2 september – vid Tyresöfestivalen. Sidsel Nybö och Jan-Olof Eriksson ansvarade för vår medverkan – med stöd av några handledare och styrelseledamöter som kom och bidrog vid det lilla partytält vi skaffat för evenemanget.

Sidsel med en presumtiv medlem

Lilian Boqvist med besökare

 

 

 

 

 

 


2017-09-02


Våravslutning 2017


Torsdag den 8 juni hölls årets våravslutning med SeniorNet Tyresös styrelse och andra funktionärer.
Läs mer om våravslutningen/sommarfesten här.

2017-06-08


SeniorNet Sweden har hållit årsstämma och genomfört vårens verksamhetskonferens

Samma dag som terrorattacken på Drottninggatan hade SeniorNet Sweden sin årsstämma för 2017 på Södermalm i Stockholm. En till stora delar ny styrelse valdes och en t f ordförande utsågs i avvaktan på att valberedningen skulle fortsätta arbetet att hitta en ordinarie ordförande. Den efterföljande lördagen ägnades åt en verksamhetskonferens, där för SeniorNet angelägna framtidsfrågor diskuterades av ett femtiotal deltagare från SeniorNets olika klubbar i Sverige.Vid en middag efter årsstämman deltog Dagny, den snart 105-åriga bloggaren och SeniorNet-medlemmen som blivit en mediakändis de senaste åren.

Här hittar du en länk till det material från verksamhetskonferensen som lagts ut på riksorganisationens hemsida.

Här finns också en sammanfattning av konferensens innehåll.

2017-04-24


Get-online-weeks sista aktivitet

Vi avslutade vårt deltagande i Get-online-week 2017 med ett föreläsningspass också på fredag, den 31/3. Vår Android- och teknikexpert Gunnar Björnwall gav oss först en introduktion till hur vi kan bli (ännu) bättre på att använda smarta telefoner och surfplattor i vardagslivet. Han visade spännande appar för att betala pengar , parkera, berätta var i skogen man är under en promenadrunda, hitta sina bekantas adresser, få sina myndighetsbrev elektroniskt och mycket annat.

Efter en kaffepaus fick vi information om kommunens e-tjänster genom Ida, Eva och My. Därmed var årets Get-online-week avslutad i vår kommun. Från SeniorNet tackar vi kommunen för gott samarbete och riktar också ett särskilt tack till Tyresö bibliotek, som höll med lokal och kaffe.

Gunnar Björnwall om smarta telefoner i vardagslivet

Ida, Eva och My om kommunens e-tjänster

2017-03-02


SeniorNet Tyresö har haft sin årsstämma för 2017

Torsdag den 30/3 – mitt i Get-online-week – höll SeniorNet i Tyresö årets årsmöte i Tyresö biblioteks programrum. Vi tog inledningsvis – formellt vid ett inledande extra årsmötet – beslut om nya stadgar. Det första beslutet togs vid årsmötet 2016 och det andra beslutet i år.

Vid den efterföljande ordinarie årsstämman 2017 gick igenom årsberättelsen för 2016, godkände bokslutet och beviljade vår styrelse ansvarsfrihet för det år som gått. Vi beslutade om verksamhetsplan och budget för 2017 och valde ledamöter till vår styrelse. Carl-Olof Strand omvaldes till ordförande. Eva Blommegård och Sidsel Nybö valdes in som ordinarie ledamöter medan Gunnel Agrell-Lundgren och Lars Jerndahl ”växlade ner” till att vara suppleanter. 24 medlemmar deltog i årsmötet.

Efter en kaffepaus med kaffe, som biblioteket bjöd på, fick vi lyssna på ett föredrag av Urban Petrén, kommunens IT-chef. Urban pratade om ”cybersäkerhet”, om vilka hot vi utsätts för som individer via nätet och om hur vi kan skydda oss mot hoten. Föredraget väckte många frågor och en bitvis intensiv dialog med auditoriet.

Här är en länk till årsmötesprotokollet och andra årsmöteshandlingar.

Urban Petrén talar om cybersäkerhet

Avslutningsvis höll SeniorNet Tyresö styrelse ett konstituerande sammanträde. Nyckelposterna fördelades sålunda: Ordförande: Carl-Olof Strand (vald av årsmötet), vice ordförande: Eva Blommegård, sekreterare: Lars-Anders Westlin, kassör: Birgitta Lindholm.

SeniorNet Tyresös styrelse 2017. Fr v: Lars-Anders Westlin, Bengt Wolff, Birgitta Lindholm, Carl-Olof Strand, Jan-Olov Eriksson, Eva Blommegård, Gunnel Agrell Lundgren, Lars Jerndahl, Sidsel Nybö.

2017-04-02


Tyresöinitiativet – förslag om WIFI på äldreboenden och förslag om träffpunkter för äldre

SeniorNet Tyresös ordförande har lämnat in ett medborgarförslag till Tyresöinitiativet – ett IT-baserat dialogverktyg genom vilket man kan lämna förslag till kommunens olika politiska nämnder. Om minst 50 personer stödjer förslag skall politikerna i den berörda nämnden ta upp förslaget som ett beslutsärende. Förslaget som lämnats in handlar om installation av WIFI (trådlösa nätverk) i kommunens äldreboenden av olika slag. Idag – den 19 februari – har förslaget fått 205 ”röster”, dvs marginalen för att det skall bli ett nämndärende har vida överskridits.

Ett annat förslag som finns på Tyresöinitiativets hemsida handlar om  behovet av träffpunkter för pensionärer och sjukpensionärer i Tyresö. Där har SeniorNet Tyresös ordförande i en kommentar pekat på möjligheten att i anslutning till en sådan behövlig träffpunkt ha en ”datasal”, där SeniorNet Tyresö kunde ha sin IT-hjälp och IT-utbildning för äldre i direkt anslutning till träffpunkten. En bra kompletterande idé, eller hur?


2017-02-19

Allt om e-handelns utveckling

Webbredaktören är gammal postis och får den årliga ”E-barometern”, som ges ut av PostNord och som varje år ger en mycket utförlig beskrivning av e-handelns utveckling. Här finns en länk till 2016 års ”E-barometer” – för Dig som vill ha koll på hur handeln förändras som en följd av IT-utvecklingen.

E-barometern 2016

2017-02-24


Tyresöinitiativet – förslag om WIFI på äldreboenden och förslag om träffpunkter för äldre

SeniorNet Tyresös ordförande har lämnat in ett medborgarförslag till Tyresöinitiativet – ett IT-baserat dialogverktyg genom vilket man kan lämna förslag till kommunens olika politiska nämnder. Om minst 50 personer stödjer förslag skall politikerna i den berörda nämnden ta upp förslaget som ett beslutsärende. Förslaget som lämnats in handlar om installation av WIFI (trådlösa nätverk) i kommunens äldreboenden av olika slag. Idag – den 19 februari – har förslaget fått 205 ”röster”, dvs marginalen för att det skall bli ett nämndärende har vida överskridits.

Ett annat förslag som finns på Tyresöinitiativets hemsida handlar om  behovet av träffpunkter för pensionärer och sjukpensionärer i Tyresö. Där har SeniorNet Tyresös ordförande i en kommentar pekat på möjligheten att i anslutning till en sådan behövlig träffpunkt ha en ”datasal”, där SeniorNet Tyresö kunde ha sin IT-hjälp och IT-utbildning för äldre i direkt anslutning till träffpunkten. En bra kompletterande idé, eller hur?

2017-02-19


SeniorNets initiativtagare har fyllt 70 år

2017 är det 20 år sedan svenska SeniorNet grundades i Sverige. Och 17 års sedan vi bildade vår klubb i Tyresö. Initiativtagaren till SeniorNet Sweden var Marta Sandén. Hon fyllde 70 år den 28 december. Av den här trevliga DN-artikeln framgår att hon fortfarande är en mycket aktiv person.

http://www.dn.se/arkiv/familj/hogt-tempo-ar-martas-melodi/

2016-12-29


Café Ventilen den 1 december – med besök av SeniorNet Swedens ordförande

SeniorNet Swedens ordförande Anders Lundkvist omgiven av några personer ur Tyresöklubbens styrelse.

SeniorNet Swedens ordförande Anders Lundkvist omgiven av några personer ur Tyresöklubbens styrelse.

Torsdag den 1/12 kl 14-16 hade vi besök av ordföranden i SeniorNets riksorganisation, Anders Lundkvist. Anders är en relativt sett ung Seniornet-person, fortfarande yrkesverksam.

Vid sidan av ordföranderollen i SeniorNet Sweden är Anders även regeringens expert på e-hälsa och välfärdsteknik, jobbar alltså med frågor som bl a handlar om äldres tillgång till och utnyttjande av IT i olika samhällstjänster. Han ser SeniorNet som en viktig brukarorganisation inom sitt specialområde. Om detta berättade han mycket entusiasmerande när han besökte oss den 1/12.

Läs mer om Café Ventilen den 1 dec 2016

2016-12-01


Vinterns heta IT-trender – med Martin Appel från PC för alla

Martin Appel

Martin Appel

Tillsammans med Tyresö bibliotek och som en del av ”Kultur i höstmörkret” arrangerade vi torsdag den 17 november en trevlig föreläsning.  Martin Appel, konsumentredaktör för datatidningen ”PC för alla”, gästade oss och gav oss en inblick i ”Vinterns heta IT-trender”. Vi höll till i stora programrummet i biblioteket i Tyresö centrum. Knappt 30 personer hade hörsammat inbjudan, de allra flesta medlemmar i vår SeniorNetklubb i Tyresö.

vinterns-heta-it-trender_20

Martin berättade om många spännande saker som år på gång inom IT-världen. För 20 år sedan fanns egentligen bara en typ av datorer, nu finns stationära datorer, minidatorer, Allt-i-ett-datorer, Datorstickor som väger nästan ingenting, bärbara laptops, surfplattor, hybrider som är både surfplatta och dator, mobiltelefoner och smarta klockor. smarta TV-apparater och mycket annat. Vi åhörare fick också tillfälle att ställa frågor under föredraget.

När Martin var klar bjöd biblioteket på kaffe och fikabröd, medan vi kunde ställa fler frågor till Martin. Från SeniorNet Tyresö tackar vi både Martin och biblioteket för medverkan och stöd till detta arrangemang.

2016-11-18


Du kan spärra Dig mot obehörig adressändring

På vår webbsida finns numera en flik som heter Tips och som redigeras av Lars-Anders Westlin. Nu kan du bl a läsa om hur du via Riksskatteverkets sajt kan spärra Dig mot obehörig adressändring.


Café Ventilen den 12 maj 2016

Torsdag den 12 maj kl 14-16 hölls vårterminens sista Café Ventilen. Vi ställde frågan: ”Kan man klara sig lika bra med enbart surfplatta?”. Lars-Anders Westlin och Bengt Wolff hjälptes åt att besvara den frågan. Här finns en länk till en kort redogörelse för innehållet i denna Ventilenträff.

Café Ventilen den 12 maj 2016

2016-05-23


Café Ventilen med vår hedersmedlem – Lars Andersson

2016_03_22_Lars_Andersson

För några veckor sedan utnämnde vi honom till hedersmedlem i SeniorNet Tyresö. Vid Café Ventilen 7/4 svarade Lars Andersson, nybliven pensionär och tidigare bibliotekschef i kommunen, för programmet. Lars informerade oss om hur vi kan få svar på knepiga frågar via bibliotekens tjänst ”Bibblan svarar” och om hur vi kan läsa upp emot 4000 tidningar från hela världen gratis vi Library Press Display. Han gav oss också en mycket trevlig introduktion till Pinterest, ett av de mindre kända sociala medier som växer snabbt över världen. Läs mer här

2016-04-07


Årsmötet 2016 – Gunnel lämnade över ordförandeklubban  till Carl-Olof

Gunnel Agrell-Lundgren överlämnar efter 8 år som ordförande klubban till Carl-Olof Strand.

Gunnel Agrell-Lundgren överlämnar efter 8 år som ordförande klubban till Carl-Olof Strand.

Torsdag den 17 mars hade SeniorNet Tyresö sitt årsmöte 2016. Drygt 20 medlemmar mötte upp för att med Alf Glesing som mötesordförande lyssna till styrelsens verksamhetsberättelse, bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2015, besluta om budget och verksamhetsplan 2016 samt för att välja styrelseledamöter, valberedning och revisorer.  Dessutom sade årsmötet ja till styrelsens förslag om nya stadgar, ett förslag som bygger på de normalstadgar för klubbar inom SeniorNet som tagits fram av riksorganisationen SeniorNet Sweden. Stadgeändringen kommer att tas upp även vid nästa årsmöte innan de vinner laga kraft. Som vanligt hölls årsmötet i programrummet, biblioteket i Tyresö centrum.

Gunnel Agrell-Lundgren avgick efter hela åtta år som klubbens ordförande,  men stannar kvar i styrelsen åtminstone ytterligare ett år. Hon avtackades för sin mycket uppskattade och långa ordförandeinsats av Carl-Olof Strand, som vid årsmötet valdes till klubbens nye ordförande. Dessutom invaldes Jan-Olof Eriksson (nyval), Lars-Anders Westlin och Bengt Wollf (bägge omval) i styrelsen. Kvar sedan tidigare är Birgitta Lindholm och Lars Jerndahl. Som ersättare nyvaldes Eva Blommegård och Sidsel Nybö.

Efter årsmötet berättade tillförordnade bibliotekschefen Susanne Gunnarsson  om nyheter med IT-anknytning inom biblioteksvärlden.

Här finns fler bilder från årsmötet 2016

Här kan du också ta del av årsmöteshandlingarna: https://tyreso.seniornet.se/arsmotesmaterial

Här ses den nya styrelsen. Fr v: Eva Blommegård, Sidsel Nybö, Lars-Anders Westlin (sekr), Lars Jerndahl, Carl-Olof Strand (ny ordförande), Birgitta Lindholm (kassör), Jan-Olof Eriksson, Bengt Wolff och Gunnel Agrell-Lundgren (avgående ordförande, fr o m årsmötet vice ordf).

Här ses den nya styrelsen. Fr v: Eva Blommegård, Sidsel Nybö, Lars-Anders Westlin (sekr), Lars Jerndahl, Carl-Olof Strand (ny ordförande), Birgitta Lindholm (kassör), Jan-Olof Eriksson, Bengt Wolff och Gunnel Agrell-Lundgren (avgående ordförande, fr o m årsmötet vice ordf).

2016-03-19


Ventilen den 3 mars

Här hittar du Gunnar Björnvalls powerpointbilder från Café Ventilen den 3 mars. 34 deltagare lyssnade till Gunnar Björnwall som berättade om olika sätt att använda sin dator eller surfplatta.
Datorn – leksak eller nyttopryl

2016-03-08


SeniorNet Tyresö har fått sin första hedersmedlem

IMG_5668IMG_5672

Vår SeniorNet-klubb fick idag sin första hedersmedlem. Kommunens bibliotekschef, Lars Andersson, avgår med pension i och med februari månads utgång. Som tack för ett mycket gott samarbete med biblioteket under många år bjöds Lars på lunch av SeniorNet Tyresö.

Klubbens ordförande, Gunnel Agrell-Lundgren, överlämnade en blomma och utnämnde dessutom Lars till klubbens hedersmedlem. Lars har tillsammans med  SeniorNet Tyresö medverkat vid många evenemang, t ex vid  klubbens årsmöten, i samband med Get-on-line-week och i samband med Kultur i höstmörkret. Vi tackar Lars för gott samarbete och hoppas att han som senior vill fortsatt av och till medverka vid en och annan av klubbens aktiviteter.

2016-02-19


Ventilen den 4/2 handlade om hemsidorna

COStrand

Torsdag den 4/2 kl 14-16 hölls årets första Café Ventilen. Det handlade om våra webbsidor och vad som finns i de olika flikarna. Cafévärd var klubbens ”webbredaktör”, Carl-Olof Strand. Webbredaktören visade också hur det går till att uppdatera SeniorNet Tyresös hemsida. Kanske blir någon Ventilenbesökare så intresserad att han/hon vill vara med och jobba med hemsidan.

Seniornet på Nätet 20160204

2016-02-03


Café Ventilen den 3 december
2015-12-07

Årets sista Café Ventilen hölls den 3 december i Bollmoradalens kyrka. Eftersom vår vanliga lokal används för flyktingmottagandet i kommunen träffades vi denna gång i kyrkans församlingssal. Dagens cafévärd var Gunilla Schultzén. Webbredaktören har gjort ett referat av hennes föreläsning


Café Ventilen den 5 november 2015
2015-11-06

På grund av att Kvarnhjulet numera fungerar som flyktingmottagning hölls höstens tredje Café Ventilen på Tyresö Gymnasium Sal E25. Gunnar Björnwall talade om och visade hur man kan sköta sina bankärenden med dator, platta eller smart telefon. Han gick även igenom hantering av e-fakturor och swish, med särskild betoning på säkerhet m.m. för 30-talet medlemmar som lyssnade intresserat.


Café Ventilen den 8 oktober 2015
2015-10-29

Höstens andra Café Ventilen hölls den 8/10 Temat var denna gång ”Det är aldrig försent”. Som ett inslag i e-Medborgarveckan berättade Carl-Olof Strand med fokus på nybörjare inom It-området om varför det är både roligt och viktigt att hänga med i den digitalisering av samhället som pågår. Han tog också upp frågor om hur jag som nybörjare kommer igång, vilken utrustning man behöver skaffa, vad det kostar mm. Läs mer här.


Café Ventilen den 3 september 2015
2015-09-04

Höstens första Ventilen-träff hölls den 3/9. Antalet besökare var ca 60 stycken, vilket vi tror är nytt rekord. Gunilla Schultzén var cafévärd. Läs mer om träffen här.


Digitala trender
2015-03-07
Vårens andra Ventilenträff hölls den 5 mars med Carl-Olof Strand och Bengt Wolff som värdar.
Läs mer här.


Våravslutning 2015

Facebook fyller 10 år