Kurser

Våra kurser under vårterminen 2022

Som medlem i SeniorNet Tyresö är du välkommen att gratis delta i våra kurser och samtalsgrupper. 

Här kommer detta snart att presenteras när vi har vår planering klar.


 

Bild från en tidigare ”fysisk” kurs.