Datorstöd via Zoom

Allmän datorhjälp ges nu digitalt via mötesverktyget Zoom (måndagar kl 14-16). I detta program kan deltagarna se och höra varandra. En bildruta visas för varje person. Den som är värd för mötet kan dela sin skärm och visa bilder och dokument.  Deltagarna kan få hjälp med sina frågor och problem. Även deltagarna kan vid behov dela sin skärm. Om det inte går att få svar i mötet, kan man boka enskild tid med någon av handledarna.
Det finns förmodligen en del medlemmar som tror att det är krångligt och svårt att få tillgång till ett möte och vågar inte prova. De som tycker sig behöva stöd för detta kan anmäla sig till mig för att öva. Anmäl dig till nedanstående mail eller telnr så bokar vi en tid och sedan ringer jag upp och vi loggar in och bekantar oss med olika funktioner (inte många) i lugn och ro. Om du sedan känner dig mogen för att gå med i ett möte, behöver du inte agera, men det kan vara kul att se och höra hur det går till.
Birgitta Eldblom
tel: 073 651 18 38
2020-10-01