Café Ventilen den 2 februari 2017 – om att använda sina digitala bilder

Vårens första Café Ventilen hölls den 2 februari kl 14-16, som vanligt i lokalen Follbrinken i föreningsgården Kvarnhjulet. Carl-Olof Strand var cafévärd. Han började med att informera om vårens program mm. Under rubriken ”Använd dina digitala bilder” berättade han sedan om hur du kan bearbeta dina digitala bilder, t ex beskära och förbättra bilderna och om hur du kan använda dina digitala bilder t ex genom att göra fotoböcker. Carl-Olofs bildspel om att använda sina bilder hittar du via den första länken nedan. Den andra länken leder till en kortfattad handledning i att använda de två kostnadsfria bildbehandlingsprogram som Carl-Olof visade vid Ventilenträffen.

Använd dina digitala bilder – dokumentation för hemsidan

Använd dina digitala bilder – dokumentation för hemsidan, supplement

Andra Ventilen-träffar under våren kommer att handla om ”Din elektroniska plånbok” (med Gunnar Björnwall), ”Lagring av data” (med Lars-Anders Westlin och Bengt Wolff) och som sista Ventileninslag fram på vårkanten räknar vi med att ha Gunilla Schultzén tillbaka med ett av sina populära föredrag om ”Nytt på IT-området.

Carl-Olof Strand planerar att under våren hålla en andra kurs om att göra en fotobok. Tid och omfattning är ännu inte bestämd.