Café Ventilen den 1 dec 2016 – besök av Anders Lundkvist, Seniornet Swedens ordförande

SeniorNet Swedens ordförande Anders Lundkvist omgiven av några personer ur Tyresöklubbens styrelse.
SeniorNet Swedens ordförande Anders Lundkvist omgiven av några personer ur Tyresöklubbens styrelse.

 

Om äldre och IT

Höstens sista Café Ventilen hölls torsdag den 1 december. Vi hade denna gång celebert besök. Anders Lundkvist, ordförande i SeniorNets riksorganisation SeniorNet Sweden, hälsade på oss i Tyresö. Vi kom igång lite sent – att hitta vår föreningsgård och dessutom hitta en parkering är som vi vet inte det lättaste.

Men när Anders väl hittat till Follbrinken förde han fram ett inspirerande budskap om vad vi som ”brukarorganisation” för äldre IT-användare kan tillföra samhället både lokalt i vår kommun och centralt i landet som helhet.

Anders är ekonomie doktor och regeringens expert när det gäller e-hälsa och välfärdsteknik. Han gick med i SeniorNet för att han såg vår organisation som den enda riktigt relevanta organisationen av ”brukare” när det gäller digitala välfärdstjänster för äldre. Som ordförande försöker han ”lyfta” SeniorNet till att inte bara vara en utbildningsorganisation utan till att också kunna vara en viktig påverkansorganisation, en organisation som kan vara remissinstans, användas för testverksamhet mm när det gäller digitala välfärdstjänster.

Han berättade inledningsvis om EU-kommissionens ambitioner när det gäller e-tjänster inom välfärdssektorn, dvs när det gäller hälsa, vård och omsorg. Årliga konferenser har hållits, bl a en konferens i Linköping 2014, där SeniorNet i Linköping var engagerade i att dokumentera arbetet. Men en iakttagelse Anders gjort i samband med konferenserna är att man där pratar om äldres IT-användning och inte med äldre.

Han menar att de här frågorna verkligen är på väg upp på politikernas bord och refererade i det sammanhanget till en träff han haft med civilministern Ardalan Schakarabi. Där har han bl a lyft frågan om SeniorNets finansiering och menat att staten borde kunna bidra med medel till en så viktig roll som SeniorNet har och kan ha i ännu större utsträckning än idag. I våra nordiska grannländer har SeniorNet-organisationerna det bättre förspänt när det gäller offentliga bidrag. Man jobbar där gärna genom olika brukarorganisationer, här i Sverige har man hittills hellre skapat en ny myndighet än valt den ideella vägen. Men det borde vi kunna ändra på, menade Anders. Även IT-ministern Peter Eriksson har haft SeniorNet-besök, av Gunilla Brattberg som är SeniorNet Swedens webbexpert.

Med en offentlig finansiering av åtminstone riksorganisationens verksamhet skulle hela medlemsavgiften kunna gå till klubbarna och därmed ge oss lokalt bättre förutsättningar att driva vår verksamhet, sade Anders.

F n finns ca 50 SeniorNet-klubbar, men en ambition, menade Anders, borde vara att etablera SeniorNet-klubbar i varje svensk kommun, klubbar som med bra stöd från stat och kommun kan vara verktyg för att göra alla äldre till IT-användare, åtminstone i sån skala att man kan använda grundläggande e-tjänster inom hälsa, vård och omsorg men förstås även tjänster in mer allmänna samhällsfunktioner som betalningsväsendet. Anders talade också om bibliotekens viktiga roll och uppmanade oss och andra klubbar att gärna samverka intimt med biblioteken när det gäller IT-utbildning för seniorer. Något som vi i Tyresö kan känna oss ganska nöjda med att vi redan gjort och gör i stor utsträckning, senast genom vårt gemensamma arrangemang under ”Kultur i höstmörkret”.

Anders berättade också om ett initiativ som handlar om att etablera ”testbäddar” i olika städer. Man ”rekryterar” personer som är villiga att vara testpersoner när det gäller digitala välfärdstjänster. Anders menade att vi från SeniorNet borde kunna vara intressanta testpersoner. Han nämnde bland annat ett projekt som handlade om att testa en ”robotarm” och fick direkt under föredraget en som anmälde intresse av att delta.

Vi var idag 34 personer som lyssnade till Anders föreläsning. Även kommunen var inbjuden – men ingen kunde idag komma loss från de vanliga arbetsuppgifterna och lyssna till Anders.

Från SeniorNet Tyresös klubbstyrelse tog vi till oss Anders tankar och kommer att följa upp dem vid vårt nästa styrelsemöte, den 8/12. Ordföranden, tillika författaren av dessa rader, har dessutom haft en kontakt med socialnämndens ordförande och nästan kommit överens om att ordna en träff där vi med kommunen kan diskutera hur vi från SeniorNet kan medverka till att Tyresös äldre hänger med på IT-området och blir kunniga användare av digitala tjänster. Detta borde vara viktigt för kommunen eftersom det befrämjar effektivitet i kommunens verksamhet – men också för Tyresös seniorer generellt sett, som kan få en bättre livskvalitet genom de digitala tjänsterna.

Carl-Olof Strand

 

Vi länkar till några olika dokument som kan vara intressanta i det här sammanhanget:

Anders Lundkvists powerpoint-bilder: anders-lundkvists-presentation-2016-12-01

Fem små filmer om äldre och IT som kan laddas ner från SeniorNet Swedens hemsida (och som finns i lite olika utföranden, t ex med syntolkning och teckentolkning: http://www.mfd.se/valfardsteknologi/utbildning-och-information/filmer/intervjuer-med-anvandare-av-valfardsteknik/

Facebookgruppen ”Internet på äldreboenden”, som öppnats av ett par SeniorNet-medlemmar: https://www.facebook.com/groups/813980398689091/?fref=ts

Facbookgruppen ”LEDA – för smartare välfärd”, där man bl a hittar ett inlägg som Anders Lundkvist skrivit med anledning av hans besök i Tyresö idag: https://www.facebook.com/groups/LEDA.OPEN/?ref=ts&fref=ts