Café Ventilen den 9 april 2015 – om e-tjänster

April månads Café Ventilen hade färre deltagare än vanligt, kanske beroende på att dagen bjöd på fint vårväder och att det var påsklov. Men drygt 20 seniorer kom till Follbrinken i Kvarnhjulet och fick lyssna till och ställa frågor i ämnet e-Förvaltning – eller eGovernment, som det heter på IT-språket engelska.

Tyresö kommuns IT-chef Urban Petrén berättade allmänt om e-förvaltning och specifikt om Tyresö kommuns e-tjänster. Enligt en ranking tillhör Tyresö kommun de sex kommuner som ligger högst, dvs är bäst på e-tjänster. Urban visade bl a Tyresö kommuns hemsida, där det finns en särskild ingång som heter ”e-tjänster”. Totalt har kommunen just nu 113 olika e-tjänster som nås via hemsidan.

Efter kaffepausen visade Carl-Olof Strand ytterligare några powerpoint-bilder om e-Förvaltning. Frågor ställdes också om bl a bibliotekets nya hemsida och de e-tjänster som finns där.

Urban Petrens presentation om e-tjänster

Carl-Olofs kompletterande presentation