Café Ventilen den 8 oktober 2015 – ”Det är aldrig försent”

Höstens andra Ventilenträff lockade ett trettiotal besökare. Denna gång låg Ventilenträffen för ovanlighetens skull den andra torsdagen i månaden. Detta för att Ventilen skulle ingå i den nationella e-Medborgarvecka som denna vecka anordnades över hela landet.

Carl-Olof Strand ansvarade för programmet. Under rubriken ”Det är aldrig försent” berättade han om varför det som senior är både viktigt och roligt att hänga med i IT-utvecklingen.

Carl-Olofs presentation hittar du här som pdf-fil.