Café Ventilen den 5 okt 2017 – Gunilla Schultzén om datorns historia mm

2017 fyller SeniorNet Sweden, dvs vår riksorganisation 20 år. Vår egen klubb har ännu ett par år kvar till 20-årsjubiléet. Men – med anledning av riksorganisationens jubileum ägnade vi septembers Café Ventilen åt IT-historia. Gunilla Schultzén var dagens föreläsare. Hon gav oss en översikt av datorns och Internets utveckling. Faktum är att det inte är mycket mer än 20 år sedan som tillgången till Internet spreds på allvar till oss vanliga konsumenter.