Tematräff Ventilen

Vad är Tematräff  Ventilen?

I våra Tematräff Ventilen ”föreläser” föreningens medlemmar eller inbjudna föreläsare om aktuella IT-ämnen. Det finns också stort utrymme för frågor från deltagarna.

Tematräff Ventilen är öppna för alla seniorer, även för de som inte är medlemmar i Seniornet Tyresö. De hålls tre torsdagar – vanligen första torsdagen i månaden – under perioderna februari-maj och oktober-december. Tiden är kl 14.00-16.00.

Vi  håller till i den stora lokalen Nyfors i hus B i föreningsgården Kvarnhjulet. Adressen är Pluggvägen 6. Vi erbjuder fika till självkostnadspris, 20 kr, som kan betalas med kontanter eller Swish. 


Kommande program


Nästa Tematräff Ventilen blir efter sommaren Sept 2024. Vi siktar på att vi då ska fira 25-årsjubileum. Vi återkommer med mer information om detta.


2024-01-29/COS

Ventilen-träffar i Nyfors hösten 2021