Ventilen

Vad är Ventilen?

I våra Ventilen-träffar ”föreläser” klubbmedlemmar eller inbjudna föreläsare om aktuella IT-ämnen. Det finns också stort utrymme för frågor från deltagarna.

Ventilenträffarna är öppna för alla seniorer, även för de som inte är medlemmar i Seniornet Tyresö. De hålls tre torsdagar – vanligen första torsdagen i månaden – under perioderna februari-maj och oktober-december. Tiden är kl 14.00-16.00.

Vi brukar hålla till i den stora lokalen Nyfors i föreningsgården Kvarnhjulet. Vi erbjuder fika till självkostnadspris, 20 kr, som kan betalas med kontanter eller Swish. 


Torsdag 7 december 2023 kl 14 -16

Aktuellt från PC för alla

Martin Appel, konsumentredaktör från tidningen PC FÖR ALLA, kommer att prata om nyttan av den nya tekniken. Vad händer inom teknikvärlden just nu? Trender som AI, vikbara telefoner, 5g och smarta hemmet.

Vi håller till i Kvarnhjulet, Hus B, Sal Nyfors, Pluggvägen 6.

2023-11-04/Law


Ventilen-träffar i Nyfors hösten 2021