Café Ventilen

Vad är Café Ventilen?

I Café Ventilen ”föreläser” klubbmedlemmar och andra om aktuella IT-ämnen. Det finns också stort utrymme för frågor från deltagarna.

Café Ventilen är öppet för alla seniorer, även för de som inte är medlemmar i Seniornet Tyresö. Ventilen-träffarna hålls tre torsdagar under vardera perioden februari-maj och oktober-december. Tiden är kl 14.00-16.00.

Vi håller ht 2022 till i den stora lokalen Nyfors i föreningsgården Kvarnhjulet. Vi erbjuder fika till självkostnadspris, 20 kr. 


Programmet för vårterminen 2023

Café Ventilen den 2 februari kl 14.00 – 16.00.
Lokal: Nyfors i Kvarnhjulet, hus B

”Bli en digital och säker bankkund” är ämnet vid vårterminens första Café Ventilen.  Vi får besök av Amalia Krantz från Nordea, som guidar oss i bankernas digitala värld. Välkommen både du som är medlem hos oss och du som är intresserad av att bli det. Hjärtligt välkomna!

Ventilen-träffar i Nyfors hösten 2021