Café Ventilen

Vad är Café Ventilen?

I Café Ventilen ”föreläser” klubbmedlemmar och andra om aktuella IT-ämnen. Det finns också stort utrymme för frågor från deltagarna.

Café Ventilen är öppet för alla seniorer, även för de som inte är medlemmar i Seniornet Tyresö. Ventilen-träffarna hålls tre torsdagar under vardera perioden februari-maj och oktober-december. Tiden är kl 14.00-16.00.

Vi håller ht 2022 till i den stora lokalen Nyfors i föreningsgården Kvarnhjulet. Vi erbjuder fika till självkostnadspris, 20 kr. kommer också att göra träffarna tillgängliga digitalt via Zoom för dig som hellre följer Ventilen-föreläsningarna hemma vid din dator. 

Om du vill delta digitalt använder du följande länk för att logga in:

https://us02web.zoom.us/j/8104062963

Om du använder mobil eller surfplatta behöver du innan dess ladda ner appen Zoom Cloud Meetings från Apple Store eller Google Play Butik.


Programmet för höstterminen 2022

Ej fastställt ännu.


 


Ventilen-träffar i Nyfors hösten 2021