Café Ventilen

Vad är Café Ventilen?

I Café Ventilen ”föreläser” klubbmedlemmar och andra om aktuella IT-ämnen. Det finns också stort utrymme för frågor från deltagarna.

Café Ventilen är öppet för alla seniorer, även för de som inte är medlemmar i Seniornet Tyresö. Ventilen-träffarna hålls normalt den första helgfria torsdagen i varje månad under perioderna februari-maj och oktober-december. Tiden är numera 10.00-12.00.

Vi håller vt 2022 till i den stora lokalen Nyfors i föreningsgården Kvarnhjulet. Vi erbjuder fika till självkostnadspris, 20 kr. kommer också att göra träffarna tillgängliga digitalt via Zoom för dig som hellre följer Ventilen-föreläsningarna hemma vid din dator. 

Om du vill delta digitalt använder du följande länk för att logga in:

https://us02web.zoom.us/j/8104062963

Om du använder mobil eller surfplatta behöver du innan dess ladda ner appen Zoom Cloud Meetings från Apple Store eller Google Play Butik.


Programmet för vårterminen 2022

Torsdagen 3 februari 2022 kl 10.00-ca 12.00
Digital fotografering. Carl-Olof Strand m fl.

****************************************************

Torsdagen den 3 mars 2022 kl 10.00-ca 12.00
Hantera lösenord. Eva Blommegård m fl.
Anna Zetterberg berättar om Jobbverkets verksamhet där man bl a tar hand om och förnyar gammal IT-utrustning.

****************************************************

Torsdagen den 7 april 2022 kl 10.00-ca 12.00
Tips om hur du använder sociala medier på ett så säkert sätt som möjligt.
Carl-Olof Strand m fl.


 


Ventilen-träffar i Nyfors hösten 2021