Bilder från årsmötet 2016

 

Gunnel inleder sitt sista årsmöte som ordförande
Gunnel Agrell-Lundgren  inleder sitt sista årsmöte som ordförande
160317_06 Årsmöte SeniorNet Tyresö - Anne Johansson avtackas
Anne Johansson lämnar styrelsen och avtackas av Gunnel. Även Gunilla Schultzén och Cecilia Almén-Andersson avgick, men var inte med vid årsmötet.
Alf Glesing var årsmötets ordförande. Här avtackas han av Gunnel.
Alf Glesing var årsmötets ordförande. Här avtackas han av Gunnel.
Gunnel avtackas för sina åtta år som styrelsens ordförande av den nye ordföranden, Carl-Olof Strand. Men Gunnel stannar kvar som vice ordförande under 2016.
Gunnel avtackas för sina åtta år som styrelsens ordförande av den nye ordföranden, Carl-Olof Strand. Men Gunnel stannar kvar som vice ordförande under 2016.
Gunnel Agrell-Lundgren överlämnar efter 8 år som ordförande klubban till Carl-Olof Strand.
Gunnel Agrell-Lundgren överlämnar efter 8 år som ordförande klubban till Carl-Olof Strand.
Efter det formella årsmötet berättade bibliotekschefen Susanne Gunnarsson om aktuella IT-relaterade frågor inom bibliotekets område.
Efter det formella årsmötet berättade bibliotekschefen Susanne Gunnarsson om aktuella IT-relaterade frågor inom bibliotekets område.
Susanne Gunnarsson
Susanne Gunnarsson
Efter årsmötet samlades den nya styrelsen till ett konstituerande årsmöte. Här ses den nya styrelsen. Fr v: Eva Blommegård (ersättare), Sidsel Nybö (ersättare), Lars-Anders Westlin (sekr), Lars Jerndahl, Carl-Olof Strand (ny ordförande), Birgitta Lindholm (kassör), Jan-Olof Eriksson, Bengt Wolff och Gunnel Agrell-Lundgren (avgående ordförande, fr o m årsmötet vice ordf).
Efter årsmötet samlades den nya styrelsen till ett konstituerande årsmöte. Här ses den nya styrelsen. Fr v: Eva Blommegård (ersättare), Sidsel Nybö (ersättare), Lars-Anders Westlin (sekr), Lars Jerndahl, Carl-Olof Strand (ny ordförande), Birgitta Lindholm (kassör), Jan-Olof Eriksson, Bengt Wolff och Gunnel Agrell-Lundgren (avgående ordförande, fr o m årsmötet vice ordf).