Att bli medlem

Hur söker du upp oss?

Du är välkommen till någon av våra veckoträffar.  Du kan delta tre gånger utan att betala medlemsavgift – men fr o m den fjärde träffen förutsätter vi att du går med som medlem i SeniorNet (se nedan).

När du besöker oss första gången börjar vi med att berätta lite om SeniorNet och fortsätter med att ta reda på hur mycket du redan kan om datorer och internet. Är du nybörjare hjälper vi dig igenom IT-användningens grunder. Om du kan en del men behöver lära dig mer eller har ett speciellt IT-problem som du vill ha hjälp försöker vi hjälpa dig så gott vi kan. Vi kan också ge dig goda råd om du tänker köpa dator, surfplatta eller smart telefon. Vi brukar också rekommendera vissa dataprogram, som vi vet är bra att använda. Vissa av de programmen är gratisprogram.

Alla som hjälper till som handledare är ”frivilliga seniorer” (men vi har också periodvis haft hjälp av ungdomar). Vi som är handledare gillar datorer, vi kan en hel del men vi kan inte allt. Vi jobbar ideellt, utan ersättning. Därför är det förstås så att hur mycket hjälp du kan få en viss dag beror av hur många handledare som just då finns tillgängliga. Det kan bli lite kö till hjälpen ibland – men för det mesta brukar vi vara så många handledare på plats att alla besökare får god hjälp.

Bäst fungerar det om du har med dig din egen utrustning, t ex en bärbar dator, en surfplatta eller en smart telefon. Det är alltid en stor fördel att lära sig på sin egen utrustning. Det är då lättare att komma ihåg det man lärt sig. Men om du inte har någon egen bärbar utrustning har vi ”egna” eller gymnasiets datorer i de lokaler vi disponerar, datorer som du kan använda.

Hur anmäler du att du vill bli medlem?

Du blir formellt medlem i SeniorNet genom att gå in på SeniorNet Swedens hemsida och anmäla Dig. Skriv in denna adress i sökfältet i den webbläsare eller klicka på länken nedan, så kommer du till medlemsregistreringen: https://seniornet.se/medlemskap.

Du kan också komma till en av våra veckoträffar och där berätta att du vill bli medlem. Då kan vi hjälpa dig med att göra din medlemsanmälan.

Vad kostar det?

Att vara medlem kostar 250 kr per år. 60 % av avgiften går till den lokala klubben i Tyresö och 40 % av avgiften går till vår riksorganisation, SeniorNet Sweden.

Frågor?

Har du frågor som du vill ställa innan du kommer och blir medlem, kontakta då:

Tomas Lilja – ansvarig för medlemsregistret SeniorNet Tyresö, tomas.lilja@telia.com, 073 9201701
Carl-Olof Strand – ordförande SeniorNet Tyresö, carlolofstrand@gmail.com, 070 3431946
Eva Blommegård – vice ordförande SeniorNet Tyresö, evabeata@telia.com, 072 2190254