Årsmötesmaterial

Årsstämma 2023

Material inför årsmötet 2023-03-16 kommer snart att börja läggas in.

2023-02-07/Law


Årsstämma 2022

Protokoll årsstämma 2022
Balans- och resultaträkning 2021
Budget 2022

Dagordning 
Valberedningen 2022
Revisionsberättelse 2021
Verksamhetsberättelse 2021
Verksamhetsplan 2022 


Årsstämma 2021


Årsstämma 2020

Protokoll från årsstämman 2020
Kallelse till årsstämma 2020
Årsberättelse SeniorNet Tyresö 2019
RR och BR Seniornet Tyresö 2019
Verksamhetsplan 2020
Kommentarer till verksamhetsplan 2020

Budget 2020
Valberedningens förslag 2020
Revisionsberättelse för 2019 (klicka på bilden nedan)Årsstämma 2019

Här finns årsmöteshandlingarna till SeniorNet Tyresös årsstämma fredag den 29 mars 2019 kl 14.00-15.00 i programrummet, biblioteket i Tyresö centrum

Protokoll från årsstämman 2019
Kallelse till årsstämma 2019 SeniorNet Tyresö
Verksamhetsberättelse 2018
Årsbokslut 2018
Revisionsberättelse för 2018
Verksamhetsplan SN Tyresö 2020
Tillägg till verksamhetsplan
Budget 2019
Valberedningens förslag 2019


Årsstämma 2018

Här finns årsmöteshandlingarna från SeniorNet Tyresös årstämma torsdag den 22 mars 2018 kl 14.00-15.00 i programrummet, biblioteket i Tyresö centrum.

Protokoll årsstämma 2018
Kallelse till årsstämma 2018

Årsberättelse 2017
Årsbokslut 2017
Verksamhetsplan 2018
Budget 2018
Valberedningens förslag 2018


Årsstämma 2017

Här finns årsmöteshandlingarna från SeniorNet Tyresös extra årsmöte för beslut om nya stadgar samt ordinarie årsstämma 2017,  torsdag den 30 mars 2017 kl 14.00-15.00 i programrummet, biblioteket i Tyresö centrum.

Protokoll från extra årsmöte för beslut om nya stadgar
Protokoll från årsstämma 2017
Kallelse till extra årsmöte för beslut om nya stadgar samt till ordinarie årsstämma 2017
Årsberättelse 2016

Årsbokslut 2016
Verksamhetsplan 2017
Budget 2017
Förslag till reviderade stadgar
Valberedningens förslag


Årsmöte 2016

Här finns årsmöteshandlingarna från SeniorNet Tyresös årsmöte torsdag den 17 mars i programrummet, biblioteket i Tyresö centrum.

Protokoll från årsmöte 2016
Kallelse till årsmötet den 17 mars 2016
Årsberättelse SeniorNet Tyresö 2015
Årsbokslut SeniorNet Tyresö 2015
Verksamhetsplan SeniorNet Tyresö 2016

Budget Senioret Tyresö 2016
Förslag till reviderade stadgar SNTyresö till årsmötet 2016
Valberedningens förslag till SeniorNet Tyresös årsmöte 2016