Välkommen – här finns aktuell information

Telegrafbergets utsiktstorn

Vaccinering i Tyresö

Nu är vaccineringen mot Covid-19 av oss seniorer i full gång i Tyresö.
Läs här om vilka möjligheter du har att snabbt få den första sprutan.

2021-04-16


Kjell & Co medverkade i vårt Zoom-Ventilen 

Torsdag den 8 april hade vi besök av Lucas Ingvarsson från Kjell & Co i Tyresö. Han gav oss intressant information om aktuella prylar till nytt för oss digitala seniorer.

Tack!

Efter 5 år som ordförande i SeniorNet Tyresö lämnar jag nu över ”stafettpinnen” till Eva Blommegård. Jag blir kvar i styrelsen och tog vid det konstituerande styrelsemötet på mig att vara vice ordförande i vår IT-klubb. Eva och jag byter helt enkelt roller. En ordförande skall inte åldras på sin post. De unga skall – även om det inte i det här fallet rör sig om jättestor åldersskillnad – släppas in och ges tillfälle att ta ansvar.

Samtidigt som årsmötet avslutades dök ett blombud upp med en tackbukett från klubben. Eftersom årsmötet var digitalt fick deltagarna inte möjlighet att se buketten med vårtulpaner. Därför lägger jag ut den här på webbplatsen. Ett stort tack till alla medlemmar för buketten och för ert stöd och er uppmuntran under mina ordförandeår. / Calle

2021-03-26


Årsmötet 2021

För andra året i rad hölls den 25 mars SeniorNet Tyresös årsstämma digitalt via Zoom. 22 medlemmar deltog i årsmötet. Lars Andersson valdes till mötesordförande och avverkade sedan dagordningens punkter i lagom rask takt. Klubbens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse presenterades, revisorerna avgav sin berättelse och stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. Stämman godkände också den verksamhetsplan och den budget för 2021 som lades fram av styrelsen.

Eva Blommegård valdes till ny ordförande i SeniorNet Tyresös styrelse. Sidsel Nybö och Olle Olsson omvaldes på 2 år och Lena Hjelmérus nyvaldes på 1 år. Carl-Olof Strand nyvaldes på 2 år som ordinarie ledamot (efter fem år som ordförande). Gunnel Agrell-Lundgren fortsätter 1 år till som suppleant i styrelsen.

Carl-Olof avtackade avgående ledamöterna Birgitta Eldblom och Lars Jerndahl för deras fleråriga engagemang i styrelsen. Den nya ordföranden, Eva Blommegård, tackade Carl-Olof för åren som ordförande.

Här finns en länk till årsmötesdokumenten. Protokollet från årsstämman finns inom kort bland dokumenten.

2021-03-25


Släktforskningsträffar via Zoom

Efter en ”försöksträff” håller vi nu fler träffar om släktforskning via Zoom under vårterminen.

Läs mer om träffarna och hitta Zoom-länken  här.

2021-03-01


Ventilen den 4 februari handlade om släktforskning

Torsdag den 4 februari hade vi vårterminens första Café Ventilen via Zoom.  Ämnet var släktforskning med hjälp av ITUlla Comérus från SeniorNet Botkyrka berättade om hur hon går till väga när hon släktforskar, vilka program hon använder för forskning, arkivering. Hon berättade också lite om den del av släktforskningen som utgår från gjorda DNA-analyser.  Vi fick också möjlighet att bekanta oss mer i detalj med släktforskningsprogrammen Arkiv Digital och Vår släkt.

Här finns Ullas föreläsningsmaterial som pdf-fil.

2020-02-05


Gunnar Björnwall har avlidit 

På annandag jul 2020 avled Gunnar Björnwall. Gunnar var i många år en mycket uppskattad handledare inom SeniorNet Tyresö. Vi minns honom främst som ledare för kurser om smarta Android-telefoner men han deltog också då och då som föreläsare vid våra Café Ventilen-träffar. Vi minns honom med glädje och tacksamhe

På bilden ser vi Gunnar Björnwall som vid ett Ventilenmöte pratar om e-tjänster

2020-01-03


Vårt Jul-Ventilen i backspegeln

Torsdag den 3 december höll vi vårt Jul-Ventilen via Zoom. Som mest var vi 39 deltagare. Nytt deltagarrekord för våra Zoom-aktiviteter och lika många deltagare som vi normalt brukar ha på våra Ventilen-träffar i Kvarnhjulet. Men fikat och de personliga samtalen före och i mötespausen saknar vi nog alla. Dock hade vi i torsdags ett väl förberett och mångsidigt program. De som bidrog med olika inslag om Julen på nätet var bland andra Birgitta Eldblom, Sidsel Nybö, Gunnel Agrell Lundgren och Carl-Olof Strand. 

Här finns två dokumentationer från mötet som pdf-filer. Den ena filen är Sidsel Nybös allmänna presentation, den andra är Carl-Olof Strands presentation om ”Julmusik på nätet”. Klicka på länken nedan och hämta filerna från den delade Onedrive-mappen. Filerna är för stora för att delas direkt via den här webbsidan.

https://1drv.ms/u/s!Aj0Sow7ch_G-rvxANBT9lXtqcMi9bg?e=qyRZuC

2020-12-04


Om att ”döstäda” sin närvaro på Nätet

I början av november hade hade vi en Ventilenträff via Zoom. Dorothy Béen från SeniorNet Södermalm höll i den träffen. Nu har hon skickat ett antal filer i anslutning till det föredrag som hon höll för oss. Läs mer och hämta informationen här.

2020-11-29