Välkommen till SeniorNet Tyresö – där seniorer lär seniorer använda digital teknik

 


Vi annonserar

Nu annonserar vi i Mitt i Tyresö efter medhjälpare till vår verksamhet. Så här ser annonsen ut. Är du intresserad, mejla till tyreso@seniornet.se.

2022-09-18


SeniorNet lanserar SeniorNet Studera

Tack vare pandemin uppmärksammades den skriande bristen på digital delaktighet bland seniorer. Till dess att alla medborgare oavsett ålder kan delta i samhällslivet på den nivå de själva önskar så är detta en fråga om tillgänglighet och i grunden om demokrati. Därför har SeniorNet Sweden tagit fram studieportalen SeniorNet Studera och medel från Infrastrukturdepartementet gav oss möjlighet att förverkliga idén.

Seniornetstudera.se har utvecklats av SeniorNet Sweden tillsammans med Funka.com, vars specialitet är funktion och tillgänglighet.
Studieportalen SeniorNet Studera
SeniorNet Sweden

2022-09-18


SeniorNet var med på Tyresöfestivalen

Efter två års pandemiuppehåll var det dags för en Tyresöfestival igen. Lördag den 3 september gick alltså årets upplaga av Tyresöfestivalen av stapeln runt stadsparken, lekplatsen och skateparken i Myggdalen. Vi var som vanligt med från SeniorNet Tyresö.

2022-09-18


Höststart

Nu har ”höstterminen” startat i SeniorNet Tyresö. Pandemin är (nästan) över och vi kan återuppta vår ”vanliga” verksamhet. Den kommer dock att fortsatt vara kompletterad med några Zoomaktiviteter och även en annan nyhet. Varannan måndag kommer vi att ha datorstöd inte bara i gymnasiet och Trollbäckens bibliotek utan även i lokalen Uddbyfallen i Kvarnhjulet. Den lokalen ligger i samma byggnad som den stora lokal, Nyfors, där vi fortsatt kommer att ha vårt Ventilenträffar.

Så här ser programmet ut i stora drag:

Måndagar kl 15.45 i Uddbyfallen, ojämna veckor med start den 12 sept:  Datorstöd på plats. Ta med din bärbara dator, din surfplatta eller din smarta mobil och få hjälp med problem som du har.

Måndagar kl 15.30 via Zoom, jämna veckor med start den 19 september: Digital måndagsträff, då vi fortsätter att berätta för varandra via Zoom om problem vi har med vår IT-användning och får information om aktuella IT-ämnen.

Måndagar kl 14.00 i Trollbäckens bibliotek, varje vecka med start den 19 september: Allmän datorhjälp enligt samma upplägg som vi hade innan pandemin.

Tisdagar kl 15.30 via Zoom, ojämna veckor med start den 13 september: Digital släktforskningsträff

Onsdagar kl 15.30 i Tyresö gymnasium rum M21, varje vecka med start 14 september: Släktforskningsträff enligt samma upplägg som vi hade innan pandemin.

Onsdagar kl 15.30 i Tyresö gymnasium rum M22, varje vecka med start 14 september: Allmän datorhjälp enligt samma upplägg som vi hade innan pandemin.

Dessutom blir det tre Café Ventilen-träffar, torsdagarna den 13 oktober, den 3 november och den 8 december. Alla träffar hålls kl 14.00-16.00 och lokalen är Nyfors i Kvarnhjulet.

Mer information till medlemmarna kommer i ett medlemsbrev.

Om du vill veta mer: Hör av dig till tyreso@seniornet.se så hör vi av oss till dig via mejl eller telefon. De som går med som nya medlemmar fr o m den 1 september får för 250 kr medlemskap under sept-dec 2022 och hela 2023.

2022-09-18


Seniordagen 2022 i Kungsträdgården

Tisdagen den 10 maj kl 10-16 medverkade SeniorNet Sweden på Seniordagen i Kungsträdgården. Vi från SeniorNet Tyresö hade huvudansvar för SeniorNets deltagande. Från scen 2 höll vi från SeniorNet också en kort ”föreläsning” om vår verksamhet. Dessutom fanns det mer än 100 andra utställare och en massa andra föreläsningar att ta del av.

2022-05-21


Café Ventilen den 7 april handlade om sociala medier

Café Ventilen i april handlade om sociala medier. Carl-Olof Strand berättade om hur det vi kallar sociala medier vuxit fram, vilka stora sådana som finns och används i vårt land och vad som kännetecknar de olika nätverkstjänsterna. Han gick också igenom fördelar och nackdelar med att använda sociala medier. Han visade sedan exempel på några av de mest använda sociala medierna med tonvikt på Facebook och Instagram. Avslutningsvis visade han olika inställningar man kan göra i Facebook som kan förbättra säkerheten i vår användning av den största sociala plattformen i världen. Carl-Olof presentation kan du ladda ner här: Sociala medier_7 april 2022

2022-04-07


Datahjälp o släktforskning har startat igen den 6 april. Äntligen!!

6 april kl 15.30 startade vi släktforskning och datahjälp igen i Tyresö Gymnasium. Som tidigare kunde man köpa en fika med något tilltugg från caféet från kl 15.00. Vi planerar att hålla liv i verksamheten fram till sommaruppehållet. Sista gången blir den 18 maj.
Ta med Dig din krånglande dator, telefon, extern hårddisk el dyl så hjälps vi åt. Du kanske har glömt hur man importerar bilderna från telefonen till datorn eller något annat. Vi är beredda på allt.
2022-04-07

 

Årsmötet 2022

Torsdagen den 24/3 hölls SeniorNet Tyresös årsmöte för 2022. Vi höll till i Nyfors i Kvarnhjulet. Vår hedersmedlem Lars Andersson var ordförande för mötet. Drygt 20 deltagare deltog. Årsmötet tog del av årsberättelse och årsredovisning och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2021. Bengt Wolff, Lars-Anders Westlin och Lena Hjelmerus avgick ur styrelsen och avtackades av föreningens ordförande Eva Blommegård. Eva valdes som ordförande för ytterligare ett år. Till nya ledamöter i styrelsen på två år valdes Ninni Berndtson, Tomas Lilja och Tony Thorén. Kerstin Gradin och Gunnel Agrell Lundgren valdes som suppleanter på ett år.

2022-03-24


Café Ventilen den 3 mars handlade om lösenord mm

Mars månads Ventilenträff hölls digitalt via Zoom. Vi fick se mer av Lars Ternblads bildkonst. Vi fick också lära oss om lösenord, varför de behövs, vilka krav man skall ställa på ett bra lösenord och hur vi genom att använda lösenordshanterare kan gör det enklare att använda olika lösenord till varje behov. Här finns en länk till det föredragningsmaterial om lösenord som Eva Blommegård använda vid träffen: 2022-03-03 Café Ventilen om bl a lösenord

2022-03-12


Café Ventilen 3 februari – här deltog Tyresös mästerfotograf 

Torsdag den 3/2 hölls Café Ventilen i Nyfors, den stora och luftiga lokalen i föreningsgården Kvarnhjulet. Men man kunde också delta digitalt via Zoom. Vi hade ett digitalt besök av Lars Ternblad, fotografen som bl.a. förser Tyresös olika Facebookgruppen med spännande bilder. Många av dem är tagna med hans drönare. För oss berättade Lars via Zoom om hur det går till att fotografera med drönare och visade exempel med bilder från olika delar av kommunen. Tyvärr hade vi problem med den komplicerade teknik, som behövs för att få hybridsändningar att fungera bra, så att ljud och bild är tillgängliga både för de som sitter i lokalen och de som är med hemifrån. Mötet blev därför lite ”rumphugget”. Men vi tar nya tag inför nästa Ventilenträff.

2022-02-09