Välkommen – här finns aktuell information


Årsmötet blir den 25 mars 

Även i år kommer vi att hålla årsmötet digitalt via Zoom. Mötet hålls den 25 mars kl 15.30. Du kan redan nu lägga in den tiden i din almanacka. Om du vill lämna in en motion om vår verksamhet i Tyresöklubben eller en motion till SeniorNet Swedens årsmöte senare under våren skall den motionen vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari. En formell kallelse med dagordning kommer att skickas ut närmare årsmötet. Årsmöteshandlingar kommer som tidigare år att finnas under fliken OM OSS på vår webbplats.

2021-01-19


Vårterminen har startat

Vårterminen har startat med en måndagsträff via Zoom den 11 januari. 32 medlemmar deltog vilket var nytt deltagarrekord för måndagarnas Zoomträffar. Måndagsträffarna fortsätter nu varje måndag kl 15.30-17.30 (obs ny tid fr o m vårterminens start). Du kan ställa frågor, få hjälp med dina IT-problem och vi handledare har oftast förberett något aktuellt ämne att ta upp.

2021-01-16


Zoom-Ventilen den 4 februari om släktforskning

Torsdag den 4 februari har vi vårterminens första ett Café Ventilen via Zoom. Även här gäller tiden 15.30-17.30. Ämnet är släktforskning med hjälp av IT. Ulla Comérus från SeniorNet Botkyrka berättar hur hon går till väga när hon släktforskar, vilka program hon använder för forskning, arkivering och berättar lite om dna. Under föredraget kan frågor ställas via chatten och efter pausen svarar Ulla på frågorna. Vi får även möjlighet att bekanta oss med Arkiv Digital och Vår släkt. Läs mer om vårens Ventilenträffar här.

2020-01-16


Gunnar Björnwall har avlidit 

På annandag jul 2020 avled Gunnar Björnwall. Gunnar var i många år en mycket uppskattad handledare inom SeniorNet Tyresö. Vi minns honom främst som ledare för kurser om smarta Android-telefoner men han deltog också då och då som föreläsare vid våra Café Ventilen-träffar. Vi minns honom med glädje och tacksamhet. 

På bilden ser vi Gunnar Björnwall som vid ett Ventilenmöte pratar om e-tjänster

2020-01-03


Julbrev till våra medlemmar

Nu strax före jul skickar vi ut en julhälsning till alla våra medlemmar. De som kunnat delta i våra Zoom-möten och som vi alltså haft kontakt med under Corona-pandemin får julhälsningen via mejl. Till er andra, som inte varit med i vår Zoom-satsning men som ändå troget betalat medlemsavgiften, skickar vi julhälsningen som ett fysiskt brev. Det kommer förhoppningsvis till er under mellandagarna. Här finns också en länk till julhälsningen:

Julbrev 2020 – för utsändning

2020-12-21


Vårt Jul-Ventilen i backspegeln

Torsdag den 3 december höll vi vårt Jul-Ventilen via Zoom. Som mest var vi 39 deltagare. Nytt deltagarrekord för våra Zoom-aktiviteter och lika många deltagare som vi normalt brukar ha på våra Ventilen-träffar i Kvarnhjulet. Men fikat och de personliga samtalen före och i mötespausen saknar vi nog alla. Dock hade vi i torsdags ett väl förberett och mångsidigt program. De som bidrog med olika inslag om Julen på nätet var bland andra Birgitta Eldblom, Sidsel Nybö, Gunnel Agrell Lundgren och Carl-Olof Strand. 

Här finns två dokumentationer från mötet som pdf-filer. Den ena filen är Sidsel Nybös allmänna presentation, den andra är Carl-Olof Strands presentation om ”Julmusik på nätet”. Klicka på länken nedan och hämta filerna från den delade Onedrive-mappen. Filerna är för stora för att delas direkt via den här webbsidan.

https://1drv.ms/u/s!Aj0Sow7ch_G-rvxANBT9lXtqcMi9bg?e=qyRZuC

2020-12-04


Om att ”döstäda” sin närvaro på Nätet

I början av november hade hade vi en Ventilenträff via Zoom. Dorothy Béen från SeniorNet Södermalm höll i den träffen. Nu har hon skickat ett antal filer i anslutning till det föredrag som hon höll för oss. Läs mer och hämta informationen här.

2020-11-29


Lyckad Zoom-kurs i bildredigering

Det blev nio deltagare som under fyra onsdagar lärde sig bildhantering i vår första digitala kurs. Vi använde Zoom, vilket i det här sammanhanget fungerade mycket bra. Deltagarna fick lära sig hur man direkt i sin mobil eller surfplatta enkelt kan göra förbättringar av dina foton. De program vi använde heter Snapseed och Prisma Photo Editor. De finns för både IOS och Android och kan hämtas från Apple Store eller Google Play Butik. Kursledare var Carl-Olof Strand.

2020-11-19


Vad händer med släktforskningen?

Ledarna för vår släktforskningscirkel, dvs den vi brukade ha innan Coronan slog till, har skrivit om hur vi hanterar släktforskningen nu under hösten. Läs här

2020-11-02


En av våra medlemmar intervjuas i tidningen ETC

Kristina Nilstadius är en av våra medlemmar i Tyresö. Hon har intervjuats av tidningen ETC om sitt förhållande till datorer och andra digitala hjälpmedel. Här kan du läsa artikeln.

2020-10-14


Gunilla Schultzén

Gunilla Schultzén avled tisdag den 29/10 2020.

Gunilla har varit medlem i vår klubbstyrelse. Men framförallt var hon under flera år en mycket uppskattad föreläsare och kursledare i vår verksamhet. Hon höll oss i sina Ventilen-föreläsningar informerade om vad som händer i IT-utvecklingens framkant. Hon hjälpte också många medlemmar att bli bekväma med sina smarta telefoner, använda bank-id och mycket annat. Vi känner stor tacksamhet för den tid vi fått ha Gunilla med i våra led.

Carl-Olof Strand

2020-10-05


Zoom-Ventilen torsdag den 3 september

Höstens första ”Zoom-Ventilen”- träff ägde rum torsdag den 3 september, Vi blev ett 20-tal deltagare. Ytterligare 4-5 personer försökte ansluta utan att riktigt lyckas, något som vi får hjälpa till med att fixa till nästa Ventilen-tillfälle.

Temat för träffen var ”Att vara med digitalt på SeniorNets träffar”. Vi berättade om hur vi lägger upp höstens digitala verksamhet. Vi informerade om hur man använder Zoom och andra videomötesverktyg. Vi informerade också om hur du kan få datorhjälp över nätet med hjälp av verktyget Team Viewer. Nästa Zoom-Ventilen blir den 1 oktober kl 14-16

2020-09-06


Café Ventilen via videomötesverktyget Zoom den 4 juni

Torsdag den 4 juni kl 14-16 prövade vi nånting nytt. Vi arrangerade ett Café Ventilen via videomötesverktyget Zoom. Ett tjugotal medlemmar anslöt till mötet. De flesta av dem var även med på ett ”övningsmöte” dagen innan. Fika ordnade var och en efter behov vid sin dator.

Carl-Olof Strand informerade om de olika IT-verktyg man kan använda för personliga videosamtal med familj och vänner resp för att arrangera större videomöten med många deltagare. Vi fick också information om vad SeniorNet i Tyresö försökt gör för att under coronapandemins nedstängdning ändå erbjuda viss service till medlemmarna. Birgitta Eldblom och Sidsel Nybö presenterade resultaten av den webbenkät, som genomförts under maj månad. Slutligen samtalade deltagarna om höstens verksamhet, där det finns två alternativ. Antingen öppnas samhället upp igen och vi kan återgå till vår vanliga verksamhet. Eller också behöver vi även under hösten bedriva vår verksamhet digitalt och då göra mer för våra medlemmar än vi åstadkommit under coronapandemins tidiga fas.

Här hittar du en powerpoint-presentation från vår första Zoom-Ventilen-träff.

Zoom-Ventilen 4 juni 2020 slutversion

2020-06-04


Detta visade enkäten

De senaste veckorna har alla medlemmar kunnat svara på en enkät om vad verksamheten inom SeniorNet Tyresö bör fokusera på mm. Resultaten av enkäten är nu klara. Ta del av resultaten här.

Ta del av en sammanfattning av resultaten här.

Detaljerade enkätsvar SeniorNet Tyresö maj 2020

2020-06-04


Meddela ev ändrad mejladress mm

Några av våra medlemmar har fått ett brev om att Comhem kommer att avveckla sin mejltjänst och att de därför behöver byta sin comhem-mejladress. Om du tillhör den gruppen kan du få hjälp med att byta adressen via vår telefonsupport (se kolumnen till höger på den här webbsidan). Du behöver också uppdatera din information i SeniorNets gemensamma medlemsregister. Detta gör du via din dator på  SeniorNet Swedens hemsida. Klicka på ”Medlem” i menyraden, logga in med ditt medlemsnummer, gå in på din profilsida och ändra dina uppgifter. Du kan också meddela din nya mejladress till seniornet.tyreso@gmail.com så kan vår medlemsadministratör göra ändring i medlemsregistret åt dig.

2020-05-28