Foto: Åsa Nyman

Välkommen till SeniorNet Tyresö – där seniorer lär seniorer använda digital teknik


Uno Nilsson, vår handledare, har avlidit 2023-01-24

Uno har varit aktiv i vår förening sedan den startade för snart 25 år sedan. Han var en nyfiken person och ville sätta sig in i hur allt fungerade. Han kunde mycket om datorer och programvaror trots att han inte haft det som yrke. Dessutom var han trevlig och hjälpsam. Uno har varit en stor tillgång för vår förening. Under många år har Uno varit handledare och det är många som fått hans hjälp. På senare år har han också varit revisor.

Vi minns Uno med värme och tacksamhet.

2023-02-08/Law


Full rulle igen

Vi är nu också igång igen med våra veckovisa aktiviteter:
* Digitala träffar via Zoom om aktuella IT-ämnen (jämna måndagar 15.30).
* IT-hjälp i Uddbyfallen (ojämna måndagar 15.30) och i Gymnasiet (onsdagar varje vecka kl 15.30) 
* Släktforskning i Gymnasiet (onsdagar varje vecka 15.30)

2023-01-20


Årsstämma 2023

Årets årsstämma hålls torsdag den 16 mars kl 14.00 i Nyfors i Kvarnhjulet. Boka redan nu in det i din almanacka. Årsmöteshandlingarna görs tillgängliga närmare årsmötets datum.

2023-01-20


Café Ventilen den 8 december – om att fotografera med mobilen

Årets sista Café Ventilen hölls den 8 december och handlade om ”Att fotografera med mobilen”. Carl-Olof Strand gav goda råd om hur du tar bilder, bearbetar dem och använder dem med hjälp av din mobil eller surfplatta. Drygt 30 personer deltog. Med anledning av att riksorganisationen SeniorNet Sweden fyller 25 år i år, 2022, bjöds deltagarna denna gång på kaffe och tårta.

Här finns en länk till Calles powerpoint-presentation.

Fotografera med mobilen2 – Cafe Ventilen 2022-12-08

2022-12-20


Café Ventilen den 3 november handlade om ”appar till nytta och nöje”

Torsdag den 3 november kl 14.00-16.00 hölls höstens andra tematräff, som vi kallar Café Ventilen. 

Sidsel Nybö och vår nya handledare Annbritt Laerum höll med bistånd av Eva Blommegård i träffen. De tog oss med på en helt vanlig dag i en aktiv mobilanvändares liv. Det började med väckningen via mobilens klocka och fortsatte med bussåkande, bokläsande och mycket mer med hjälp av mobilen. Ett trettiotal deltagare hade en trevlig och lärorik eftermiddag tillsammans och kunde också som vanligt köpa kaffe med dopp innan mötet och under mötespausen.

2022-11-05


Höstens första Café Ventilen handlade om hur vi använder våra digitala hjälpmedel?

Höstens första Café Ventilen hölls torsdag den 13 oktober kl 14-16. Vi håller till i lokalen Nyfors i föreningsgården Kvarnhjulet, hus B

Eva Blommegård höll i träffen. Hon tipsade om självstudier där du på egen hand kan utforska den digitala världen och lära dej mer i din egen takt. Hon gick också igenom vad du kan göra för att känna dej mer trygg när du använder dina digitala hjälpmedel. 

20221012 Tänk säkert självstudier

2022-10-17


Vi medverkade vid Seniormässan i Älvsjö

SeniorNet hade en monter vid Seniormässan i Älvsjö den 4-6 september. Vi från Tyresö var med och ”bemannade” montern. Här är Anita Strand med en besökande medlem från SeniorNet i Tyresö.


Vi har annonserat efter handledare

Vi har annonserat i Mitt i Tyresö efter medhjälpare till vår verksamhet. Så här såg annonsen ut. Vi har fått några intressanta svar. Men det finns plats för fler. Är du intresserad, mejla till tyreso@seniornet.se.


SeniorNet lanserar SeniorNet Studera

Tack vare pandemin uppmärksammades den skriande bristen på digital delaktighet bland seniorer. Till dess att alla medborgare oavsett ålder kan delta i samhällslivet på den nivå de själva önskar så är detta en fråga om tillgänglighet och i grunden om demokrati. Därför har SeniorNet Sweden tagit fram studieportalen SeniorNet Studera och medel från Infrastrukturdepartementet gav oss möjlighet att förverkliga idén.

Seniornetstudera.se har utvecklats av SeniorNet Sweden tillsammans med Funka.com, vars specialitet är funktion och tillgänglighet.
Studieportalen SeniorNet Studera
SeniorNet Sweden

2022-09-17


Årsmötet 2022

Torsdagen den 24/3 hölls SeniorNet Tyresös årsmöte för 2022. Vi höll till i Nyfors i Kvarnhjulet. Vår hedersmedlem Lars Andersson var ordförande för mötet. Drygt 20 deltagare deltog. Årsmötet tog del av årsberättelse och årsredovisning och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2021. Bengt Wolff, Lars-Anders Westlin och Lena Hjelmerus avgick ur styrelsen och avtackades av föreningens ordförande Eva Blommegård. Eva valdes som ordförande för ytterligare ett år. Till nya ledamöter i styrelsen på två år valdes Ninni Berndtson, Tomas Lilja och Tony Thorén. Kerstin Gradin och Gunnel Agrell Lundgren valdes som suppleanter på ett år.

2022-03-24


Café Ventilen den 3 mars handlade om lösenord mm

Mars månads Ventilenträff hölls digitalt via Zoom. Vi fick se mer av Lars Ternblads bildkonst. Vi fick också lära oss om lösenord, varför de behövs, vilka krav man skall ställa på ett bra lösenord och hur vi genom att använda lösenordshanterare kan gör det enklare att använda olika lösenord till varje behov. Här finns en länk till det föredragningsmaterial om lösenord som Eva Blommegård använda vid träffen: 2022-03-03 Café Ventilen om bl a lösenord

2022-03-12


Café Ventilen 3 februari – här deltog Tyresös mästerfotograf 

Torsdag den 3/2 hölls Café Ventilen i Nyfors, den stora och luftiga lokalen i föreningsgården Kvarnhjulet. Men man kunde också delta digitalt via Zoom. Vi hade ett digitalt besök av Lars Ternblad, fotografen som bl.a. förser Tyresös olika Facebookgruppen med spännande bilder. Många av dem är tagna med hans drönare. För oss berättade Lars via Zoom om hur det går till att fotografera med drönare och visade exempel med bilder från olika delar av kommunen. Tyvärr hade vi problem med den komplicerade teknik, som behövs för att få hybridsändningar att fungera bra, så att ljud och bild är tillgängliga både för de som sitter i lokalen och de som är med hemifrån. Mötet blev därför lite ”rumphugget”. Men vi tar nya tag inför nästa Ventilenträff.

2022-02-09