Välkommen till SeniorNet Tyresö – där seniorer lär seniorer digital teknik

Kolardammarna

Var med och lyssna på Emma Frans

Fredag den 1/10 kl 10.00-11.30 arrangerar SeniorNet Sweden en Zoom-föreläsning med Emma Frans är forskare, författare, krönikör och föreläsare. Hon kommer att lära oss mer om källkritik med koppling till den pandemi som rått de senaste åren. Föreläsningen är öppen för SeniorNetmedlemmar i hela landet. Mer information och länk att ansluta till föreläsningen hittar du här.

2021-09-17


Höststart för måndagsträffarna – fast än så länge digitalt via Zoom

Måndag den 13 sept. 2021 kl.15.30 – ca kl. 17.30 har vi höstens första digitala måndagsträff. Vi kommer bl a att ta upp följande:

  • Vad vet vi om höstens verksamhet? På grund av pandemin är mycket fortfarande oklart. Vi informerar om läget.
  • Vad vill ni medlemmar att höstens verksamhet ska innehålla? Diskussion.
  • Carl-Olof Strand informerar från en träff som riksorganisationen SeniorNet Sweden höll den 10 sept. (se nedan) .
  • 5G är ett namn som används som beteckning på nästa stora fas av mobila telekommunikationsstandarder. Carl-Olof Strand    informerar från ett föredrag i ämnet som arrangerades av SeniorNet i Örebro.

Vi använder vår vanliga länk till mötet, som finns på vår webbplats, men denna gång även här:  https://us02web.zoom.us/j/8104062963

Mycket varmt välkommen, både du som tidigare varit med vid våra måndagsmöten och du som testa för första gången. Om du behöver hjälp med att börja använda Zoom, hör av dig till någon av dem som kan ge personlig support via telefon. Se i kolumnen till höger på sidan.

2021-09-11


Välkommen till Seniornets höstterminsstart med släktforskning!

Hoppas att alla har kommit igenom pandemin någorlunda helskinnade.

Vi börjar den 14 september kl 15.30 och vi ses då digitalt via Zoom. Du som inte har deltagit via Zoom och har frågor, hör av dig till någon av våra handledare. Länk till Zoom nedan och på vår hemsida.

Vår första träff kommer att handla mycket om de släktforskardagar som pågått den 11-12 september och om erfarenheter under sommaren. Sedan tar vi upp hur vi ska fortsätta under hösten, mycket givetvis beroende på smittoläget. Allas synpunkter är välkomna.

Vi är glada att vi har kunnat träffas digitalt under senaste året och tycker att det har fungerat ganska bra och hur det hade varit utan den möjligheten vill jag inte tänka på. Dock är det tråkigt för dig som inte har kunnat delta digitalt men hoppas att du nu törs prova på.

Vi ses, hoppas vi, den 14 september och hoppas att alla hittar något matnyttigt på släktforskardagarna.

2021-09-11


Vad vet Du om framtidsfullmakter?

Genom att skriva en framtidsfullmakt kan man själv se till att någon man har förtroende för tar hand om bl a ens ekonomiska relationer om man blir så sjuk att man inte kan sköta det själv. Vi har haft uppe ämnet i SeniorNet Tyresös måndagsträffar och det är även aktuellt i SeniorNets riksorganisation. Lena Hjelmerus (programledare), Eva Blommegård, Gösta Sjögren (via telefon) och Carl-Olof Strand, alla medlemmar i vår SeniorNet-förening i Tyresö har gjort ett radioprogram om framtidsfullmakter för Tyresöradion, 91,4 mHz. Du kan också lyssna på programmet via denna länk: https://www.tyresoradion.se/3494

2021-06-01


DigiCareTillsammans och SeniorNet i samarbete

Sedan en tid tillbaka samarbetar SeniorNet Sweden med företaget DigiCare. I appen DigiCareTillsammans kan man anmäla sig till olika videomötesträffar (oftast via Zoom eller Jitsi). Här lägger SeniorNet ut träffar, bl a en träff som heter ”Digitalare tillsammans” och en som heter ”SeniorNets fotoklubb”. Nu finns en widget där alla träffar som finns tillgängliga är med och inte bara SeniorNets. Vi har här experimenterat och lagt in denna widget på vår hemsida. Scrolla bland träffarna så hittar du intressanta sådana att delta i.

https://meetups.digicareapp.com/meetup-list?p=eyJzcG9uc29ySWQiOm51bGwsCiJncm91cElkIjpudWxsLAoiZ3JvdXBUeXBlIjpudWxsLAogImxheW91dCI6ICJsaXN0Igp9

2021-05-28


Ny ordförande i SeniorNet Sweden

Torsdag den 27 maj hade SeniorNet Sweden – dvs vår riksorganisation – sitt årsmöte för 2021. Utöver sedvanliga ärenden som bokslut, budget och personval till styrelsen ägnades flera timmar åt att gå igenom ett förslag till nya stadgar för organisationen, ett förslag som till sist antogs efter vissa korrigeringar. Till ny ordförande för SeniorNet Sweden valdes vår tidigare ordförande i Tyresö, Carl-Olof Strand. Calle har suttit tre år i styrelsen, två år som sekreterare och under det senaste året som styrelsens vice ordförande.

2021-05-28


Nu vet vi mer om det digitala uppslagsverket Wikipedia

Maj månads Ventilenträff via Zoom hölls den 6 maj. Vi hade digitalt besök av Sten Sundin från Falun. Han gav oss intressanta kunskaper om Wikipedia, det digitala uppslagsverk som uppdateras av användarna själva och som numera är det i särklass mest använda uppslagsverket i Sverige och i stora delar av världen. Läs mer här.

2021-05-10


Behöver Du verkligen ett extra virusskydd för Windows 10?

Windows 10 har ett inbyggt virusskydd som heter Defender. Det har på senare tid blivit så bra att det oftast räcker med Defender som redan finns med i grundinstallationen för Windows 10. Du kan läsa mer på TIPS-sidan. Gå till fliken TIPS eller klicka på denna länk: https://tyreso.seniornet.se/datatips

2021-04-30


Dataspel för nöje, gemenskap och hjärngympa!

Det är dags att våga tillstå att man gillar gaming!

Inger Grottebladprofessionell gamer, berättade om sitt stora engagemang i dataspel på ett mycket uppskattat SeniorNet-seminarium den 23 april.

När hon gick i pension testade hon barnbarnens favorit Counter Strike. Det gav mersmak och snart var hon med i laget Silver Snipers som blev världsmästare i seniorklassen 2019.

Läs mer om Inger Grotteblad på SeniorNet Swedens webbplats.
Här är en direktlänk till det skrivna: Klicka här

2021-04-30


Källkritikpris till SeniorNet Sweden

SeniorNet Sweden tilldelades i mitten av mars hederspriset ”Det gyllene förstoringsglaset” av Internetstiftelsen och Källkritikbyrån. Priset tillfaller personer eller föreningar som gjort viktiga insatser för att stärka internetanvändarnas förmåga till källkritik, dvs förmåga att göra vad som är sant och inte av det som publiceras på nätet, bl a i sociala medier.
Läs här om priset. I artikeln intervjuas bl a SeniorNets vice ordförande, f d ordförande i vår förening SeniorNet Tyresö.

2021-04-21

Vår nya ordförande i SeniorNet Tyresö

Vid årsmötet den 25 mars valdes Eva Blommegård till ny ordförande i SeniorNet Tyresö. I ett aktuellt program på Tyresöradion intervjuas hon av Gunnel Agrell-Lundgren om vad hon gjort tidigare i livet, hur hon kom att engagera sig i SeniorNet och hur hon som ordförande vill leda och utveckla vår verksamhet. Du kan lyssna på programmet på 91,4 mHz på din radio. Du kan också ta del av programmet via nätet. Då använder du följande länk:
https://www.tyresoradion.se/3438

2021-04-20


Samtalsgrupp om Gmail

Flera av våra medlemmar har framfört en önskan om att lära sig mer om Gmail. Vi planerar därför en samtalsgrupp om Gmail. Genom att klicka på länken får du mer information, klicka här.

2021-04-18


Vaccinering i Tyresö

Nu är vaccineringen mot Covid-19 av oss seniorer i full gång i Tyresö.
Läs här om vilka möjligheter du har att snabbt få den första sprutan.

2021-04-16


Kjell & Co medverkade i vårt Zoom-Ventilen 

Torsdag den 8 april hade vi besök av Lucas Ingvarsson från Kjell & Co i Tyresö. Han gav oss intressant information om aktuella prylar till nytt för oss digitala seniorer.

2021-04-16

Tack!

Efter 5 år som ordförande i SeniorNet Tyresö lämnar jag nu över ”stafettpinnen” till Eva Blommegård. Jag blir kvar i styrelsen och tog vid det konstituerande styrelsemötet på mig att vara vice ordförande i vår IT-klubb. Eva och jag byter helt enkelt roller. En ordförande skall inte åldras på sin post. De unga skall – även om det inte i det här fallet rör sig om jättestor åldersskillnad – släppas in och ges tillfälle att ta ansvar.

Samtidigt som årsmötet avslutades dök ett blombud upp med en tackbukett från klubben. Eftersom årsmötet var digitalt fick deltagarna inte möjlighet att se buketten med vårtulpaner. Därför lägger jag ut den här på webbplatsen. Ett stort tack till alla medlemmar för buketten och för ert stöd och er uppmuntran under mina ordförandeår. / Calle

2021-03-26


Årsmötet 2021

För andra året i rad hölls den 25 mars SeniorNet Tyresös årsstämma digitalt via Zoom. 22 medlemmar deltog i årsmötet. Lars Andersson valdes till mötesordförande och avverkade sedan dagordningens punkter i lagom rask takt. Klubbens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse presenterades, revisorerna avgav sin berättelse och stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. Stämman godkände också den verksamhetsplan och den budget för 2021 som lades fram av styrelsen.

Eva Blommegård valdes till ny ordförande i SeniorNet Tyresös styrelse. Sidsel Nybö och Olle Olsson omvaldes på 2 år och Lena Hjelmérus nyvaldes på 1 år. Carl-Olof Strand nyvaldes på 2 år som ordinarie ledamot (efter fem år som ordförande). Gunnel Agrell-Lundgren fortsätter 1 år till som suppleant i styrelsen.

Carl-Olof avtackade avgående ledamöterna Birgitta Eldblom och Lars Jerndahl för deras fleråriga engagemang i styrelsen. Den nya ordföranden, Eva Blommegård, tackade Carl-Olof för åren som ordförande.

Här finns en länk till årsmötesdokumenten. Protokollet från årsstämman finns inom kort bland dokumenten.

2021-03-25


Släktforskningsträffar via Zoom

Efter en ”försöksträff” håller vi nu fler träffar om släktforskning via Zoom under vårterminen.

Läs mer om träffarna och hitta Zoom-länken  här.

2021-03-01


Ventilen den 4 februari handlade om släktforskning

Torsdag den 4 februari hade vi vårterminens första Café Ventilen via Zoom.  Ämnet var släktforskning med hjälp av ITUlla Comérus från SeniorNet Botkyrka berättade om hur hon går till väga när hon släktforskar, vilka program hon använder för forskning, arkivering. Hon berättade också lite om den del av släktforskningen som utgår från gjorda DNA-analyser.  Vi fick också möjlighet att bekanta oss mer i detalj med släktforskningsprogrammen Arkiv Digital och Vår släkt.

Här finns Ullas föreläsningsmaterial som pdf-fil.

2020-02-05


Gunnar Björnwall har avlidit 

På annandag jul 2020 avled Gunnar Björnwall. Gunnar var i många år en mycket uppskattad handledare inom SeniorNet Tyresö. Vi minns honom främst som ledare för kurser om smarta Android-telefoner men han deltog också då och då som föreläsare vid våra Café Ventilen-träffar. Vi minns honom med glädje och tacksamhe

På bilden ser vi Gunnar Björnwall som vid ett Ventilenmöte pratar om e-tjänster

2020-01-03


Vårt Jul-Ventilen i backspegeln

Torsdag den 3 december höll vi vårt Jul-Ventilen via Zoom. Som mest var vi 39 deltagare. Nytt deltagarrekord för våra Zoom-aktiviteter och lika många deltagare som vi normalt brukar ha på våra Ventilen-träffar i Kvarnhjulet. Men fikat och de personliga samtalen före och i mötespausen saknar vi nog alla. Dock hade vi i torsdags ett väl förberett och mångsidigt program. De som bidrog med olika inslag om Julen på nätet var bland andra Birgitta Eldblom, Sidsel Nybö, Gunnel Agrell Lundgren och Carl-Olof Strand. 

Här finns två dokumentationer från mötet som pdf-filer. Den ena filen är Sidsel Nybös allmänna presentation, den andra är Carl-Olof Strands presentation om ”Julmusik på nätet”. Klicka på länken nedan och hämta filerna från den delade Onedrive-mappen. Filerna är för stora för att delas direkt via den här webbsidan.

https://1drv.ms/u/s!Aj0Sow7ch_G-rvxANBT9lXtqcMi9bg?e=qyRZuC

2020-12-04


Om att ”döstäda” sin närvaro på Nätet

I början av november hade hade vi en Ventilenträff via Zoom. Dorothy Béen från SeniorNet Södermalm höll i den träffen. Nu har hon skickat ett antal filer i anslutning till det föredrag som hon höll för oss. Läs mer och hämta informationen här.

2020-11-29