Styrelsen

SeniorNets Tyresös styrelse består av 7 ledamöter och 2 suppleanter. Styrelsen väljs på årsmötet, som hålls i mars månad varje år. Ordförande väljs för ett år i taget. Övriga ordinarie ledamöter väljs för en mandatperiod av 2 år. Suppleanter väljs för ett år i taget.

Styrelsemöten hösten 2016 hålls:
Torsdag 1 september 11.00
Torsdag 13 oktober 11.00
Torsdag 8 december 11.00

Styrelsen har fr o m årsmötet 2016 följande ledamöter:

COStrand
Carl-Olof Strand – ordförande och webbansvarig
Vald till 2017
carlolofstrand@gmail.com
070-3431946

Gunnel
Gunnel Agrell Lundgren
– vice ordförande
Vald till 2017
gunnel.agrell@gmail.com
070-7685335

140917 L-A Westlin
Lars-Anders Westlin – sekreterare
Vald till 2018
Lars-Anders.westlin@telia.com
lars_anders_westlin@yahoo.se
070-5128252

Birgitta
Birgitta Lindholm – kassör
Vald till 2017
bi.lindholm@telia.com
073-8351665

Lars-Jerndahl
Lars Jerndahl – ord ledamot, ansvarig för broschyrer mm
Vald till 2017
lars.jerndahl@glocalnet.net
073-2560496

BengtW
Bengt Wolff – ord ledamot
Vald till 2018
wolffbengt@gmail.com
076-7781205

J-O Eriksson
Jan-Olof Eriksson
– ord ledamot
Vald till 2018
janolof.eriksson47@gmail.com
070-5772349

Eva Blommegård
Eva Blommegård
– ersättare
Vald till 2017
evabeata@telia.com
072-2195204

Sidsel Nybö
Sidsel Nybö
– ersättare
Vald till 2017
Sidsel.nyboe@gmail.com
076-2778812