Årsmötesmaterial

Årsstämma 2018

Här finns årsmöteshandlingarna inför SeniorNet Tyresös årsmöte 2018,  torsdag den 22 mars 2018 kl 14.00-15.00 i programrummet, biblioteket i Tyresö centrum. Verksamhetsplan och budget har reviderats i samband med SeniorNet Tyresös styrelsemöte den 15/3.

Kallelse till årsstämma 2018
Årsberättelse 2017
Årsbokslut 2017
Verksamhetsplan 2018 (reviderad version)
Budget 2018 (reviderad version)
Valberedningens förslag 2018


Årsstämma 2017

Här finns årsmöteshandlingarna från SeniorNet Tyresös extra årsmöte för beslut om nya stadgar samt ordinarie årsstämma 2017,  torsdag den 30 mars 2017 kl 14.00-15.00 i programrummet, biblioteket i Tyresö centrum.

Protokoll från extra årsmöte för beslut om nya stadgar
Protokoll från årsstämma 2017
Kallelse till extra årsmöte för beslut om nya stadgar samt till ordinarie årsstämma 2017
Årsberättelse 2016
Årsbokslut 2016
Verksamhetsplan 2017
Budget 2017
Förslag till reviderade stadgar
Valberedningens förslag


Årsmöte 2016

Här finns årsmöteshandlingarna från SeniorNet Tyresös årsmöte torsdag den 17 mars i programrummet, biblioteket i Tyresö centrum.

Protokoll från årsmöte 2016
Kallelse till årsmötet den 17 mars 2016
Årsberättelse SeniorNet Tyresö 2015
Årsbokslut SeniorNet Tyresö 2015
Verksamhetsplan SeniorNet Tyresö 2016
Budget Senioret Tyresö 2016
Förslag till reviderade stadgar SNTyresö till årsmötet 2016
Valberedningens förslag till SeniorNet Tyresös årsmöte 2016

Top